Art 260 AUDITUL FINANCIAR | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

AUDITUL FINANCIAR -
Art. 260.
-

(1) Auditorii financiari sunt obligați să raporteze, fără să vină în contradicție cu prevederile din Codul privind conduita etică și profesională și Standardele de Audit Financiar, în termen de 10 zile, orice fapt sau act în legătură cu activitatea entităților reglementate de care au luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor lor specifice și care:

a) constituie o încălcare semnificativă a actelor normative ce reglementează condițiile de autorizare și funcționare a entității reglementate auditate;

b) este de natură să afecteze continuitatea activității entității reglementate auditate;

c) poate conduce la o opinie de audit cu rezerve, imposibilitatea exprimării unei opinii sau a unei opinii contrare.

(2) Auditorii financiari sunt obligați să raporteze, de îndată, C.N.V.M. orice fapt sau act, din cele prevăzute la alin. (1), de care au luat la cunoștință pe parcursul efectuării auditului, în legătură cu o entitate controlată de entitatea auditată, astfel cum se definește la art. 2 pct. 16 lit. b).

(3) Auditorii financiari, la solicitarea scrisă a C.N.V.M., au obligația:

a) să înainteze C.N.V.M. orice raport sau document ce a fost adus la cunoștința entității auditate;

b) să înainteze C.N.V.M. o declarație care să indice motivele de încetare a contractului de audit, indiferent de natura acestora;

e) să înainteze C.N.V.M. orice raport sau document cuprinzând observațiile care au fost aduse la cunoștința conducerii entității auditate.

(4) Îndeplinirea cu bună-credință de către auditorul financiar a obligației de a informa C.N.V.M., în conformitate cu alin. (1) și (2), nu constituie o încălcare a obligației de păstrare a secretului profesional care revine acestuia potrivit legii/codului etic sau clauzelor contractuale, neputând atrage răspunderea auditorului financiar în cauză.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 250 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 251 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 252 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 253 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 254 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 255 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 256 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 257 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 258 AUDITUL FINANCIAR
Art 259 AUDITUL FINANCIAR
Art 260 AUDITUL FINANCIAR
Art 261 AUDITUL FINANCIAR
Art 262 AUDITUL FINANCIAR
Art 263 AUDITUL FINANCIAR
Art 264 Dispoziții generale
Art 265 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 266 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 267 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 268 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 269 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 270 Lichidarea administrativă
;
se încarcă...