Art 259 AUDITUL FINANCIAR | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

AUDITUL FINANCIAR -
Art. 259.
- Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Auditorul financiar: Referințe în jurisprudență (1)

a) întocmește un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România;

b) întocmește, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori, rapoarte suplimentare, în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin standardele internaționale de contabilitate și prin reglementările C.N.V.M. referitoare la operațiunile reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot. Administratorii sunt obligați să furnizeze auditorilor toate informațiile solicitate. Raportul suplimentar va fi făcut public pe website-ul C.N.V.M.;

c) furnizează servicii suplimentare, în condițiile respectării principiului independenței.

(2) Dacă administratorii și auditorii prevăzuți la alin. (1) lit. b) nu dau curs solicitării în termenul prevăzut sau dacă raportul publicat nu cuprinde informațiile din cadrul de raportare, acționarii se vor putea adresa instanței din raza teritorială unde își are sediul societatea, în vederea numirii unui alt auditor financiar sau expert pentru reluarea procedurii de întocmire și prezentare a unui raport suplimentar, urmând ca raportul să fie înaintat instanței și comunicat părților, iar opinia auditorului financiar sau a expertului să fie publicată în Buletinul C.N.V.M. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Un drept specific al acționarilor care au dețineri însumând un anumit procent din capitalul social al unui emitent, îl reprezintă cel prevăzut de art. 259 din Legea nr. 297/20041. Potrivit acestui text legal, acționarii care au dețineri de cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot pot cere auditorului financiar un raport suplimentar referitor la anumite operațiuni ale societății, acesta fiind obligat să dea curs solicitării. 
    1 A se vedea supra, Capitolul IV. Dreptul la informare, Secțiunea a 8–a, Informarea acționarilor prin intermediul rapoartelor întocmite de auditori/cenzori la cererea acționarilor, p. 154.
[ Mai mult... ]
 

.....
    Acționarii societăților listate au posibilitatea conferită de art. 259 alin. (2) de Legea nr. 297/2004 de ase adresa instanței din raza teritorială unde își are sediul societatea în cazul în care administratorii și auditorii prevăzuți nu dau curs solicitării în termenul prevăzut sau dacă raportul publicat nu cuprinde informațiile din cadrul de raportare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 249 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 250 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 251 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 252 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 253 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 254 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 255 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 256 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 257 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 258 AUDITUL FINANCIAR
Art 259 AUDITUL FINANCIAR
Art 260 AUDITUL FINANCIAR
Art 261 AUDITUL FINANCIAR
Art 262 AUDITUL FINANCIAR
Art 263 AUDITUL FINANCIAR
Art 264 Dispoziții generale
Art 265 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 266 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 267 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 268 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 269 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Reviste:
Societăți pe acțiuni. Natura procedurii judiciare de întocmire a unui raport suplimentar privind unele operațiuni reclamate de acționari [Companies. The nature of the judicial procedure for drawing up a supplementary report on some operations claimed by shareholders]
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...