Art 258 AUDITUL FINANCIAR | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

AUDITUL FINANCIAR -
Art. 258.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile oricărei entități supuse autorizării, supravegherii și controlului C.N.V.M., conform prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate în conformitate cu cerințele specifice stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și cu reglementările C.N.V.M. și vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România. Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Modul de aplicare a prevederilor prezentului titlu se va stabili în baza unui protocol încheiat între C.N.V.M. și Camera Auditorilor Financiari din România.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Potrivit dispozițiilor art. 227 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, adunarea generală ordinară se va pronunța și asupra raportului anual al consiliului de administrație, respectiv al consiliului de supraveghere și al directoratului, care va însoți situațiile financiare. Raportul anual va include și raportul auditorului financiar ales, în concordanță cu art. 258 din Legea nr. 297/2004, precum și comentariile integrale ale acestuia. Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul cenzorilor sau, după caz, al auditorilor financiari, conform art. 163 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit art. 258 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile oricărei entități supuse autorizării, supravegherii și controlului C.N.V.M., conform prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate în conformitate cu cerințele specifice stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și cu reglementările C.N.V.M. și vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 248 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 249 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 250 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 251 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 252 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 253 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 254 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 255 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 256 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 257 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 258 AUDITUL FINANCIAR
Art 259 AUDITUL FINANCIAR
Art 260 AUDITUL FINANCIAR
Art 261 AUDITUL FINANCIAR
Art 262 AUDITUL FINANCIAR
Art 263 AUDITUL FINANCIAR
Art 264 Dispoziții generale
Art 265 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 266 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 267 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 268 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Reviste:
Societăți pe acțiuni. Natura procedurii judiciare de întocmire a unui raport suplimentar privind unele operațiuni reclamate de acționari [Companies. The nature of the judicial procedure for drawing up a supplementary report on some operations claimed by shareholders]
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...