Art 255 ABUZUL PE PIAȚĂ | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ABUZUL PE PIAȚĂ -
Art. 255.
- Respingeri de neconstituționalitate (1)

În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, C.N.V.M. are cel puțin următoarele drepturi;

a) acces la orice document, sub orice formă ar fi, și primirea unei copii;

b) solicitarea de informații, de la orice persoană, incluzându-se aici și acele persoane care sunt implicate succesiv în transmiterea de ordine sau desfășoară operațiuni pe piață, precum și superiorii acestora. În această situație, C.N.V.M. are dreptul de a audia o asemenea persoană; Doctrină (1)

c) efectuarea de inspecții la fața locului;

d) solicitarea înregistrărilor telefonice privind transmiterea de ordine sau a altor date existente;

e) solicitarea încetării oricărei activități care este contrară prevederilor prezentei legi;

f) suspendarea tranzacțiilor cu instrumentele financiare respective; Doctrină (1)

g) solicitarea autorităților judiciare competente de a institui măsuri asiguratorii asupra activelor persoanelor care se fac vinovate de încălcarea prezentei legi;

h) interzicerea exercitării temporare a activității profesionale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În absența unei notificări care să aibă conținutul sus-menționat, persoana vizată nu va putea să fie sancționată pentru neprezentarea documentelor solicitate. Persoana vizată va fi ținută să ofere explicații verbale sau în scris agentului care investighează prezumtiva încălcare adispozițiilor legale sau regulamentare, în temeiul art. 255 lit. b) din Legea nr. 297/2004. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Dreptul Comisiei Naționale aValorilor Mobiliare de asuspenda tranzacționarea instrumentelor financiare este statuat în cadrul art. 255 lit. f) din Legea nr. 297/2004. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 245 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 246 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 247 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 248 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 249 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 250 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 251 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 252 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 253 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 254 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 255 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 256 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 257 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 258 AUDITUL FINANCIAR
Art 259 AUDITUL FINANCIAR
Art 260 AUDITUL FINANCIAR
Art 261 AUDITUL FINANCIAR
Art 262 AUDITUL FINANCIAR
Art 263 AUDITUL FINANCIAR
Art 264 Dispoziții generale
Art 265 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...