Art 250 ABUZUL PE PIAȚĂ | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ABUZUL PE PIAȚĂ -
Art. 250.
-

(1) Persoanele exercitând funcții de conducere în cadrul unui emitent de instrumente financiare, precum și, acolo unde este cazul, persoanele cu care acestea se află în relații apropiate, au obligația să notifice C.N.V.M. operațiunile efectuate în contul lor, care se referă la acțiuni ale respectivului emitent, la instrumente financiare derivate sau la alte instrumente financiare asociate acestora.

(2) Persoanele care produc sau distribuie studii privind instrumente financiare sau emitenții de instrumente financiare, precum și persoanele care produc sau diseminează alte informații prin care recomandă sau sugerează strategii de investiții utilizând mijloace de informare în masă trebuie să se asigure că astfel de informații sunt corect prezentate. Aceste persoane vor indica natura interesului lor sau eventualele conflicte de interese care privesc instrumentele financiare pentru care se fac acele studii. Doctrină (1)

(3) Orice persoană implicată profesional în tranzacții cu instrumente financiare, care are motive rezonabile să considere că o tranzacție se desfășoară în baza unor informații privilegiate sau că aceasta ar putea constitui o acțiune de manipulare a pieței, va notifica, fără întârziere, C.N.V.M. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Instituțiile publice care diseminează statistici ce pot influența semnificativ piețele trebuie să difuzeze aceste informații într-o manieră echitabilă, corectă și transparentă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În cadrul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 se indică obligația persoanelor care produc sau distribuie studii privind instrumente financiare sau aemitenților de instrumente financiare, pre-cum și apersoanelor care produc sau diseminează alte informații prin care recomandă sau sugerează strategii de investiții utilizând mijloace de informare în masă de ase asigura că astfel de informații sunt corect prezentate. Aceste persoane trebuie să indice natura interesului lor sau eventualele conflicte de interese care privesc instrumentele financiare pentru care se fac acele studii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 240 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 241 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 242 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 243 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 244 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 245 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 246 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 247 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 248 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 249 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 250 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 251 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 252 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 253 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 254 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 255 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 256 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 257 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 258 AUDITUL FINANCIAR
Art 259 AUDITUL FINANCIAR
Art 260 AUDITUL FINANCIAR
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...