Art 245 ABUZUL PE PIAȚĂ | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ABUZUL PE PIAȚĂ -
Art. 245.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Se interzice oricărei persoane care deține informații privilegiate să utilizeze respectivele informații pentru dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intenția de dobândire sau înstrăinare, pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Prevederile alin. (1) se aplică oricărei persoane care deține informații privilegiate:

a) în calitatea sa de membru al consiliului de administrație sau al structurilor manageriale sau de supraveghere ale emitentului; Jurisprudență

b) ca urmare a deținerilor acesteia la capitalul social al emitentului;

c) prin exercitarea funcției, profesiei sau a sarcinilor de serviciu;

d) în mod ilegal sau fraudulos, urmare a activităților infracționale.

(3) În condițiile în care persoana menționată la alin. (1) este persoană juridică, interdicția se va aplica și persoanei fizice care a luat parte la decizia de executare a tranzacției pe contul respectivei persoane juridice. Doctrină (1)

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se vor aplica tranzacțiilor efectuate, în condițiile în care persoana angajată în astfel de tranzacții avea o obligație contractuală de a dobândi sau înstrăina instrumente financiare, iar acest contract a fost încheiat înainte ca persoana respectivă să dețină informații privilegiate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    2.5.Interdicția prevăzută de art. 245 din Legea nr. 297/2004 referitoare la efectuarea unor tranzacții în baza unor informații privilegiate [ Mai mult... ] 

.....
    În art. 245 alin. (3) se stipulează că în situația în care persoana ce deține informațiile privilegiate este persoană juridică, interdicția se va aplica și persoanei fizice care aluat parte la decizia de executare atranzacției pe contul respectivei persoane juridice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 235 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 236 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 237 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 238 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 239 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 240 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 241 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 242 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 243 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 244 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 245 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 246 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 247 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 248 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 249 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 250 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 251 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 252 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 253 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 254 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 255 ABUZUL PE PIAȚĂ
Reviste:
Infracțiunile prevăzute în art. 272^1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Comentarii din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) – penală
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...