Art 243 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

EMITENȚII - Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare -
Art. 243.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Împiedicarea accesului unui acționar ce îndeplinește condițiile legii de a participa la adunarea generală a acționarilor dă dreptul oricărei persoane interesate să ceară în justiție anularea hotărârii adunării generale a acționarilor. Doctrină (1)

(3) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Convocarea adunării generale, la cererea acționarilor semnificativi ai societății, se va face în mod obligatoriu de către administratori, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate în cererea formulată. Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Cu minimum 5 zile înaintea adunării generale a acționarilor, societatea va pune la dispoziția acționarilor, pe website-ul propriu sau la sediul acesteia, documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi. Jurisprudență, Doctrină (1)

(6) Administratorii sunt obligați să convoace adunarea generală a acționarilor, astfel încât aceasta să fie ținută, la prima sau a doua convocare, în termen de cel mult o lună de la data cererii. Modificări (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În materia adunărilor generale ale societăților listate sunt incidente normele juridice cu caracter special ale art. 243 din Legea nr. 297/2004. Aceste dispoziții legale se completează cu dreptul comun conținut în Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

.....
    Accesul acționarilor la adunarea generală în locul – în sens de imobil, încăpere – unde se desfășoară adunarea este permis în baza probei identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice cu împuternicirea dată persoanei fizice ce le reprezintă art. 243 alin. (1) din Legea nr. 297/2004], mandatarul fiind ținut, desigur, să își dovedească identitatea. Această dispoziție inserată în legea pieței de capital este în egală măsură aplicabilă și societăților închise. [ Mai mult... ] 
.....
    În cazul societăților listate, se precizează expres faptul că împiedicarea accesului unui acționar ce îndeplinește condițiile legii de aparticipa la adunarea generală dă dreptul oricărei persoane interesate să ceară anularea hotărârii adunării generale, conform art. 243 alin. (2) Legea nr. 297/2004. De asemenea, această faptă constituie și contravenție, sancționată conform prevederilor Titlului X din Legea nr. 297/2004. [ Mai mult... ] 
.....
    Din păcate, dispozițiile art. 100 alin. (2) cuprind ocerință care îngreunează considerabil participarea acționarilor prin reprezentant la adunarea generală, impunând obligativitatea autentificării procurii speciale de reprezentare. Dreptul comun, prevederile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 aplicabile societăților închise și cele ale art. 243 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, aplicabile societăților tranzacționate pe piața de capital, nu conțin cerința autentificării procurii de reprezentare. [ Mai mult... ] 
.....
    În prezent există oneconcordanță între dispozițiile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 și cele ale Legii pieței de capital nr. 297/2004, referitoare la dreptul acționarilor care dețin oanumită cotă din capitalul social de asolicita convocarea adunării generale. Potrivit normei de drept introduse prin Legea nr. 441/2006, un acționar sau acționari ce dețin cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de asolicita consiliului de administrație, iar dacă acesta nu dă curs cererii, instanței de judecată, convocarea adunării generale. În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, convocarea adunării generale este obligatorie doar la cererea unui acționar semnificativ, adică aacelei persoane care deține, potrivit definiției oferite de art. 2 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 297/2004, cel puțin 10% din capitalul social al societății. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 233 Obligațiile autorităților publice și organismelor internaționale emitente de obligațiuni
Art 234 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 235 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 236 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 237 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 238 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 239 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 240 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 241 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 242 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 243 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 244 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 245 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 246 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 247 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 248 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 249 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 250 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 251 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 252 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 253 ABUZUL PE PIAȚĂ
Reviste:
Societăți pe acțiuni. Completarea ordinii de zi a unei ședințe a adunării generale a acționarilor deja convocate. Apărarea drepturilor corporatiste prin mijloace de drept administrativ
Completarea ordinii de zi a unei ședințe a adunării generale a acționarilor printr-un act administrativ individual emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară/[The Completion of the Agenda of the Shareholders' Assembly by an Individual Administrative Act Issued by the Financial Supervisory Authority]
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...