Art 241 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

EMITENȚII - Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare -
Art. 241.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor. Jurisprudență

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), oricare dintre acționari poate solicita instanței judecătorești anularea actului juridic încheiat și urmărirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat societății. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Trebuie precizat că, potrivit art. 241 din Legea pieței de capital, actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție aunor active din categoria activelor imobilizate ale societății, acăror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară aacționarilor. [ Mai mult... ] 

.....
    În cazul nerespectării acestor limite, oricare dintre acționari poate solicita instanței judecătorești anularea actului juridic încheiat și urmărirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat societății, arată art. 241 alin. (3) din Legea nr. 297/2004. Introducerea acțiunii în justiție nu este așadar condiționată de respingerea în cadrul AGA, prin votul deținătorilor majoritari capitalului social, adeclanșării unei acțiuni în răspundere împotriva administratorilor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 231 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 232 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 233 Obligațiile autorităților publice și organismelor internaționale emitente de obligațiuni
Art 234 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 235 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 236 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 237 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 238 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 239 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 240 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 241 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 242 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 243 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 244 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 245 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 246 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 247 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 248 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 249 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 250 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 251 ABUZUL PE PIAȚĂ
Reviste:
Apel. Constatare nulitate hotărâre A.G.A. Societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată. Obligația respectării, sub aspectul convocării adunării, atât a prevederilor art. 117 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, cât și a prevederilor art. 113 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, sub sancțiunea nulității absolute. Obligația informării eficiente a acționarilor cu privire la ordinea de zi. Competența adunării generale ordinare a acționarilor
Pe marginea jurisprudenței recente: înstrăinarea activelor societății, o pură decizie de oportunitate?
Despre contractul de ipotecă (II)
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...