Art 240 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

EMITENȚII - Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare -
Art. 240.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (10)

(1) În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 75% din drepturile de vot. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 75% din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2)

(3) Evaluarea aportului în natură se face de către experți independenți, în conformitate cu art. 210 din Legea nr. 31/1990. Referințe în jurisprudență (2)

(4) Numărul de acțiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în conformitate cu alin. (3), și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii. Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

(5) În cazul ridicării dreptului de preferință, în conformitate cu prevederile alin. (1), numărul de acțiuni se stabilește după criteriul enunțat la alin. (4). Doctrină (1)

(6) C.N.V.M. va emite reglementări în aplicarea dispozițiilor prezentului articol.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Apoi, prevederile art. 240 alin. (4) și (5) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, reluate și dezvoltate de dispozițiile art. 131 din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M., conduc în mod indirect la concluzia că prima de emisiune nu este obligatorie în cazul majorării de capital. Conform acestor norme referitoare la stabilirea numărului acțiunilor emise în unele cazuri specifice ale majorării de capital, prețul acțiunilor nou emise poate fi, teoretic, valoarea nominală aacțiunii, dacă aceasta este mai mare decât prețul mediu de tranzacționare pe ultimele 12 luni și decât valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil. [ Mai mult... ] 

.....
    Apoi, prevederile art. 240 alin. (4) și (5) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, reluate și dezvoltate de dispozițiile art. 131 din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M., conduc în mod indirect la concluzia că prima de emisiune nu este obligatorie în cazul majorării de capital. Conform acestor norme referitoare la stabilirea numărului acțiunilor emise în unele cazuri specifice ale majorării de capital, prețul acțiunilor nou emise poate fi, teoretic, valoarea nominală aacțiunii, dacă aceasta este mai mare decât prețul mediu de tranzacționare pe ultimele 12 luni și decât valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 230 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 231 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 232 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 233 Obligațiile autorităților publice și organismelor internaționale emitente de obligațiuni
Art 234 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 235 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 236 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 237 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 238 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 239 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 240 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 241 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 242 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 243 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 244 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 245 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 246 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 247 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 248 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 249 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 250 ABUZUL PE PIAȚĂ
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...