Art 24 Reguli prudențiale | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

INTERMEDIARI - Reguli prudențiale -
Art. 24.
- Jurisprudență

(1) Intermediarii vor respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, regulile de prudențialitate stabilite de C.N.V.M. Aceste reguli prudențiale se vor referi, fără a se limita la:

a) proceduri administrative și contabile corespunzătoare, de control și siguranță pentru procesarea electronică a datelor, precum și mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacțiile personale ale salariaților;

b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparținând investitorilor de cele aparținând intermediarului, în scopul protejării drepturilor lor de proprietate, în special în situația insolvenței intermediarului, precum și împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către intermediari, în tranzacțiile pe cont propriu, în afara situației în care investitorii consimt în mod expres;

c) proceduri adecvate care să asigure separarea fondurilor investitorilor cu scopul protejării dreptului de proprietate, cu excepția instituțiilor de credit, care să prevină folosirea acestor fonduri în interesul firmei;

d) păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor desfășurate, pentru a permite C.N.V.M. să supravegheze respectarea regulilor prudențiale, regulilor de conduită în afaceri, precum și a altor cerințe legislative și reglementare;

e) existența unei structuri organizatorice care trebuie să minimizeze riscul unui conflict de interese între investitor și intermediar ori între investitorii aceluiași intermediar. În situația înființării unei sucursale, structura organizatorică a acesteia nu trebuie să contravină regulilor de conduită pentru evitarea conflictului de interese, stabilite de către statul membru gazdă.

(2) Creditorii unui intermediar nu pot apela, în nici o situație, la activele investitorilor, inclusiv în cazul procedurii de insolvabilitate. Un intermediar nu poate folosi activele unui client în scopul garantării tranzacțiilor încheiate pe cont propriu sau în contul altui client, cu excepția cazului în care clientul își dă acordul în scris. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 14 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 15 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 16 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 17 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 18 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 19 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 20 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 21 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 22 Reguli prudențiale
Art 23 Reguli prudențiale
Art 24 Reguli prudențiale
Art 25 Reguli prudențiale
Art 26 Reguli de conduită
Art 27 Reguli de conduită
Art 28 Reguli de conduită
Art 29 Traderi
Art 30 Traderi
Art 31 Traderi
Art 32 Traderi
Art 33 Traderi
Art 34 Traderi
;
se încarcă...