Art 235 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

EMITENȚII - Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare -
Art. 235.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Membrii consiliului de administrație al societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Administrarea unei societăți la care se aplică metoda votului cumulativ se va realiza de către un consiliu de administrație format din cel puțin 5 membri. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Reglementările privind aplicarea metodei votului cumulativ se stabilesc de C.N.V.M.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Apreciem că art. 1171 din Legea nr. 31/1990, introdus prin Legea nr. 441/2006, aprodus efecte implicite asupra normei juridice din cadrul art. 235 din Legea nr. 297/2004, întrucât este suficientă deținerea unui procent de 5% din capitalul al emitentului pentru aimpune, potrivit dispozițiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990 stabilirea ordinii de zi aunei adunări generale aacționarilor. [ Mai mult... ] 

.....
    Articolul 235 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 instituie atât posibilitatea alegerii membrilor consiliului de administrație al unei societăți tranzacționate pe piața de capital prin metoda votului cumulativ, cât și obligativitatea folosirii acestei metode atunci când acest lucru este cerut de un acționar semnificativ. [ Mai mult... ] 
.....
    1 Conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 (M.Of. nr. 681 din 29 iulie 2004), modificat prin O.G. nr. 27/2006, microîntreprinderile sunt acele întreprinderi care au până la nouă salariați și realizează ocifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent lei. 
    2 Conform art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 346/2004, modificat prin O.G. nr. 27/2006, întreprinderile mici sunt acele întreprinderi care au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent lei.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 225 Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 226 Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 227 Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 228 Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 229 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 230 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 231 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 232 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 233 Obligațiile autorităților publice și organismelor internaționale emitente de obligațiuni
Art 234 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 235 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 236 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 237 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 238 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 239 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 240 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 241 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 242 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 243 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 244 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 245 ABUZUL PE PIAȚĂ
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...