Art 234 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

EMITENȚII - Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare -
Art. 234.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

Pentru valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, C.N.V.M. poate:

a) să solicite emitentului să furnizeze toate informațiile care ar putea avea efect asupra evaluării valorilor mobiliare, în vederea asigurării protecției investitorilor sau menținerii unei piețe ordonate;

b) să suspende sau să solicite operatorului de piață suspendarea de la tranzacționare a valorilor mobiliare, dacă consideră că situația emitentului este de așa natură încât tranzacționarea ar fi în detrimentul investitorilor; Doctrină (2)

c) să ia toate măsurile pentru a se asigura că publicul este corect informat;

d) să decidă ca valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată să fie retrase de la tranzacționare, în condițiile în care consideră că, datorită unor circumstanțe speciale, nu se mai poate menține o piață ordonată pentru respectivele valori mobiliare. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Articolul 234 din Legea pieței de capital prevede că pentru valorile mobiliare admise la tranzacționare pe opiață reglementată, C.N.V.M. poate: să suspende sau să solicite operatorului de piață suspendarea de la tranzacționare aacestora, dacă consideră că situația emitentului este de așa natură încât tranzacționarea ar fi în detrimentul investitorilor. [ Mai mult... ] 

.....
    a) în cazurile prevăzute de art. 234 lit. b) din Legea 297/2004, respectiv dacă B.V.B. consideră că situația emitentului este de așa natură încât tranzacționarea ar fi în detrimentul investitorilor; [ Mai mult... ] 
Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Potrivit legii române, autoritatea pieței deține prerogativa de asuspenda direct tranzacționarea titlurilor unui emitent [art. 234 lit. b) din Legea nr. 297/2004] sau de aretrage de la tranzacționare aceste instrumente [art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004]. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    a) în cazurile prevăzute de art. 234 lit. b) din Legea 297/2004, respectiv dacă B.V.B. consideră că situația emitentului este de așa natură încât tranzacționarea ar fi în detrimentul investitorilor; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 224 Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 225 Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 226 Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 227 Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 228 Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 229 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 230 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 231 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 232 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 233 Obligațiile autorităților publice și organismelor internaționale emitente de obligațiuni
Art 234 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 235 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 236 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 237 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 238 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 239 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 240 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 241 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 242 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 243 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Art 244 ABUZUL PE PIAȚĂ
Reviste:
Retragerea din societate și retragerea de la tranzacționare
Retragerea din societate și retragerea de la tranzacționare
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...