Art 224 Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Transparența emitenților - Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată -
Art. 224.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Societățile admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt obligate să se înregistreze la C.N.V.M. și să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M. și ale piețelor reglementate pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de acestea. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Societatea comercială trebuie să asigure un tratament egal pentru toți acționarii care dețin acțiuni de aceeași clasă. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Societatea comercială trebuie să asigure toate facilitățile și informațiile necesare pentru a permite acționarilor să-și exercite drepturile, în special: Jurisprudență

a) să informeze acționarii cu privire la organizarea adunărilor generale și să permită acestora să-și exercite drepturile de vot; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) să informeze publicul cu privire la alocarea și plata dividendelor, emiterea de noi acțiuni, inclusiv operațiunile de distribuire, subscriere, renunțare și conversie; Jurisprudență, Doctrină (1)

c) să desemneze ca agent de plată o instituție financiară, prin care acționarii să-și poată exercita drepturile financiare, cu excepția cazului în care emitentul asigură el însuși aceste servicii.

(4) În situația în care societatea intenționează să-și modifice actul său constitutiv, trebuie să comunice proiectul de modificare C.N.V.M. și pieței reglementate, până la data convocării adunării generale care urmează a se pronunța asupra amendamentului. Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Societatea trebuie să informeze fără întârziere, în maximum 48 de ore, publicul, cu privire la orice noi evenimente apărute în activitatea acesteia, care nu au fost aduse la cunoștința acestuia și care pot conduce la modificări ale prețului acțiunilor, datorită efectului acestor evenimente asupra situației patrimoniale și financiare sau asupra activității emitentului în ansamblu. Jurisprudență, Doctrină (1)

(6) C.N.V.M. poate solicita societății admise la tranzacționare toate informațiile pe care aceasta le consideră necesare, în vederea protecției investitorilor și asigurării unei funcționări ordonate a pieței.

(7) C.N.V.M. poate cere unui emitent să publice informațiile precizate la alin. (6), stabilind forma și perioada în care trebuie să se realizeze acest lucru. În situația în care emitentul nu publică informațiile solicitate, C.N.V.M. poate publica aceste informații, după audierea emitentului.

(8) Un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România și pe una sau mai multe piețe reglementate din cadrul statelor membre este obligat să furnizeze piețelor informații echivalente.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Principalele obligații ale unei societăți admise la tranzacționare referitoare la dreptul acționarilor/investitori de afi informați sunt inserate în art. 224-228 din Legea nr. 297/2004 și constau în: [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit art. 224 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, societățile admise la tranzacționare pe opiață reglementată sunt obligate să se înregistreze la C.N.V.M. și să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M. și ale piețelor reglementate pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de acestea. [ Mai mult... ] 
.....
    Din această perspectivă trebuie înțeleasă obligația corelativă adreptului la informare, aflată de regulă în sarcina societății emitente, de aasigura în mod egal, nediscriminatoriu accesul la informație pentru toți acționarii. Dispozițiile art. 224 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 consacră normativ această obligație, stabilind îndatorirea fiecărei societăți de aasigura un tratament egal pentru toți acționarii care dețin acțiuni de aceeași clasă. [ Mai mult... ] 
.....
    h) informarea cu privire la proiectul de modificare aactului constitutiv [art. 224 alin. (4)]. [ Mai mult... ] 
.....
    c) informările cu privire la orice noi evenimente apărute în activitatea acesteia, care nu au fost aduse la cunoștința acestuia și care pot conduce la modificări ale prețului acțiunilor, datorită efectului acestor evenimente asupra situației patrimoniale și financiare sau asupra activității emitentului în ansamblu [art. 224 alin. (5)]; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 214 Condiții referitoare la emitent
Art 215 Condiții referitoare la acțiuni
Art 216 Condiții referitoare la acțiuni
Art 217 Condiții referitoare la acțiuni
Art 218 Condiții referitoare la acțiuni
Art 219 Condiții referitoare la acțiuni
Art 220 Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a obligațiunilor emise de societățile comerciale, autoritățile publice și organismele internaționale
Art 221 Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a obligațiunilor emise de societățile comerciale, autoritățile publice și organismele internaționale
Art 222 Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a obligațiunilor emise de societățile comerciale, autoritățile publice și organismele internaționale
Art 223 Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a obligațiunilor emise de societățile comerciale, autoritățile publice și organismele internaționale
Art 224 Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 225 Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 226 Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 227 Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 228 Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 229 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 230 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 231 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 232 Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Art 233 Obligațiile autorităților publice și organismelor internaționale emitente de obligațiuni
Art 234 Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Reviste:
Societate comercială supusă reglementărilor pieței de capital. Informarea acționarilor. Majorare capital
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...