Art 207 Retragerea acționarilor dintr-o societate comercială | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ofertele publice - Retragerea acționarilor dintr o societate comercială -
Art. 207.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Urmare a unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor deținătorilor și pentru toate deținerile acestora, un acționar minoritar are dreptul să solicite ofertantului care deține mai mult de 95% din capitalul social să-i cumpere acțiunile la un preț echitabil. Modificări (1)

(2) În situația în care societatea a emis mai multe clase de acțiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica separat, pentru fiecare clasă.

(3) Prețul va fi determinat în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (3). În situația în care este necesară numirea unui expert independent, costurile aferente vor fi suportate de către respectivul acționar minoritar.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Instanța europeană afost sesizată, pe temeiul încălcării art. 1 alin. (1) teza aII-a din Protocolul adițional nr. 1, de un grup de acționari minoritari ai unei societăți suedeze confruntate cu exercitarea de către acționarul majoritar-persoană juridică aunui drept prevăzut de legea societăților comerciale din Suedia intrată în vigoare la 1 ianuarie 1977.Potrivit Secțiunii 14 art. 9 din acest act normativ, orice societate comercială care, în nume propriu sau printr-o subsidiară, deținea peste 90% din acțiunile și drepturile de vot ale altei societăți comerciale, era îndreptățită să achiziționeze restul de 10% din acțiunile deținute de către ceilalți acționari. Pe de altă parte, acționarii minoritari ce dețineau restul de 10% din acțiuni aveau la rândul lor dreptul de a-și înstrăina acțiunile către acționarul majoritar care îndeplinea condițiile sus-menționate. Legea suedeză din 1977 conținea în fapt prevederi privind dreptul de squeeze out și dreptul de sell out reglementate de art. 206 și 207 din Legea nr. 297/2004. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 197 Oferta publică de preluare voluntară
Art 198 Oferta publică de preluare voluntară
Art 199 Oferta publică de preluare voluntară
Art 200 Oferta publică de preluare voluntară
Art 201 Oferte publice concurente
Art 202 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 203 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 204 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 205 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 206 Retragerea acționarilor dintr-o societate comercială
Art 207 Retragerea acționarilor dintr-o societate comercială
Art 208 Retragerea acționarilor dintr-o societate comercială
Art 209 Dispoziții generale
Art 210 Dispoziții generale
Art 211 Prospectul în vederea admiterii la tranzacționare
Art 212 Prospectul în vederea admiterii la tranzacționare
Art 213 Condiții referitoare la emitent
Art 214 Condiții referitoare la emitent
Art 215 Condiții referitoare la acțiuni
Art 216 Condiții referitoare la acțiuni
Art 217 Condiții referitoare la acțiuni
Reviste:
Societate pe acțiuni. Dreptul acționarului de a se retrage din societate. Condiții și efecte/[Companies. The right of the shareholder to withdraw from the company. Conditions and Effects]
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...