Art 205 Ofertele publice de preluare obligatorii | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ofertele publice - Ofertele publice de preluare obligatorii -
Art. 205.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Prevederile art. 203 nu se vor aplica în cazul în care poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobândită ca urmare a unei tranzacții exceptate. Jurisprudență

(2) În contextul prezentei legi, «tranzacție exceptată» reprezintă dobândirea respectivei poziții: Derogări (1), Jurisprudență

a) în cadrul procesului de privatizare; Jurisprudență

b) prin achiziționarea de acțiuni de la Ministerul Finanțelor Publice sau de la alte entități abilitate legal, în cadrul procedurii executării creanțelor bugetare;

c) în urma transferurilor de acțiuni realizate între societatea-mamă și filialele sale sau între filialele aceleiași societăți-mamă;

d) în urma unei oferte publice de preluare voluntară adresată tuturor deținătorilor respectivelor valori mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora.

(3) În cazul în care dobândirea poziției reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se realizează în mod neintenționat, deținătorul unei asemenea poziții are una dintre următoarele obligații alternative;

a) să deruleze o ofertă publică, în condițiile și la prețul prevăzute la art. 203 și art. 204;

b) să înstrăineze un număr de acțiuni, corespunzător pierderii poziției dobândite fără intenție.

(4) Executarea uneia dintre obligațiile prevăzute la alin. (3) se va face în termen de 3 luni de la dobândirea respectivei poziții.

(5) Dobândirea poziției reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se consideră neintenționată, dacă s-a realizat ca efect al unor operațiuni precum: Doctrină (1)

a) reducerea capitalului, prin răscumpărarea de către societate a acțiunilor proprii, urmată de anularea acestora;

b) depășirea pragului, ca rezultat al exercitării dreptului de preferință, subscriere sau conversie a drepturilor atribuite inițial, precum și al convertirii acțiunilor preferențiale în acțiuni ordinare;

c) fuziunea/divizarea sau succesiunea.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    2.4. Restricțiile rezultate din prevederile art. 203 și 205 din Legea nr. 297/2004, în cazul dobândirii intenționate sau neintenționate a unei poziții de peste 33% din drepturile de vot ale unei societăți emitente [ Mai mult... ] 

.....
    Articolul 205 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 indică în detaliu operațiunile considerate areprezenta dobândiri neintenționate adeținerilor ce depășesc 33% din capitalul social al unei societăți emitente: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 195 Oferta publică de cumpărare
Art 196 Oferta publică de preluare voluntară
Art 197 Oferta publică de preluare voluntară
Art 198 Oferta publică de preluare voluntară
Art 199 Oferta publică de preluare voluntară
Art 200 Oferta publică de preluare voluntară
Art 201 Oferte publice concurente
Art 202 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 203 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 204 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 205 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 206 Retragerea acționarilor dintr-o societate comercială
Art 207 Retragerea acționarilor dintr-o societate comercială
Art 208 Retragerea acționarilor dintr-o societate comercială
Art 209 Dispoziții generale
Art 210 Dispoziții generale
Art 211 Prospectul în vederea admiterii la tranzacționare
Art 212 Prospectul în vederea admiterii la tranzacționare
Art 213 Condiții referitoare la emitent
Art 214 Condiții referitoare la emitent
Art 215 Condiții referitoare la acțiuni
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...