Art 203 Ofertele publice de preluare obligatorii | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Ofertele publice - Ofertele publice de preluare obligatorii -
Art. 203.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) O persoană care, urmare a achizițiilor sale sau ale persoanelor cu care acționează în mod concertat, deține mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale este obligată să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei dețineri. Jurisprudență

(2) Până la derularea ofertei publice menționate la alin. (1), drepturile aferente valorilor mobiliare depășind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au dobândit poziția de deținător a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor legale incidente la momentul dobândirii. Jurisprudență

(4) Persoanele prevăzute la alin. (3) vor derula o ofertă publică obligatorie, în conformitate cu prevederile alin. (1), numai dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi își majorează deținerile, astfel încât să atingă sau să depășească 50% din drepturile de vot ale respectivului emitent. Până la derularea ofertei publice, drepturile aferente acțiunilor achiziționate care depășesc 50% vor fi suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Este important de subliniat și faptul că dobândirea unor anumite poziții în privința unor emitenți impune obligația investitorului respectiv de ainiția oofertă publică. Astfel, conform art. 203 din Legea nr. 297/2004, text întemeiat pe prevederile art. 5 din Directiva Parlamentului și Consiliului European nr. 25/20042, „o persoană care, urmare aachizițiilor sale sau ale persoanelor cu care acționează în mod concertat, deține mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale este obligată să lanseze oofertă publică adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei dețineri”. 
    2 JOCE nr. L 142 din 30.04.2004.
[ Mai mult... ]
 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    2.4. Restricțiile rezultate din prevederile art. 203 și 205 din Legea nr. 297/2004, în cazul dobândirii intenționate sau neintenționate a unei poziții de peste 33% din drepturile de vot ale unei societăți emitente [ Mai mult... ] 

.....
    e) Acționarii care dețin peste 33% din acțiunile unei societăți și nu au lansat ooferta publică adresată tuturor celorlalți deținători pentru toate valorile mobiliare deținute de aceștia au suspendate drepturile de vot aferente acțiunilor ce depășesc pragul de 33% până la derularea ofertei publice obligatorii. [art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004]; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 193 Oferta publică de cumpărare
Art 194 Oferta publică de cumpărare
Art 195 Oferta publică de cumpărare
Art 196 Oferta publică de preluare voluntară
Art 197 Oferta publică de preluare voluntară
Art 198 Oferta publică de preluare voluntară
Art 199 Oferta publică de preluare voluntară
Art 200 Oferta publică de preluare voluntară
Art 201 Oferte publice concurente
Art 202 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 203 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 204 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 205 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 206 Retragerea acționarilor dintr-o societate comercială
Art 207 Retragerea acționarilor dintr-o societate comercială
Art 208 Retragerea acționarilor dintr-o societate comercială
Art 209 Dispoziții generale
Art 210 Dispoziții generale
Art 211 Prospectul în vederea admiterii la tranzacționare
Art 212 Prospectul în vederea admiterii la tranzacționare
Art 213 Condiții referitoare la emitent
Reviste:
Despre admisibilitatea majorării capitalului social al societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile, care sunt supuse unei proceduri de insolvență (de reorganizare), prin utilizarea procedeului (sursei) compensării unor creanțe lichide și exigibile asupra societății, cu acțiuni ale acesteia (II)
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...