Art 198 Oferta publică de preluare voluntară | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ofertele publice - Oferta publică de preluare voluntară -
Art. 198.
-

(1) Consiliul de administrație al societății, subiect al preluării, nu mai poate încheia nici un act și nu poate lua nici o măsură care să afecteze situația patrimonială sau obiectivele preluării, cu excepția actelor de administrare curentă, de la momentul recepționării anunțului preliminar.

(2) În contextul prezentei secțiuni sunt considerate a afecta situația patrimonială, operațiunile incluzând, dar fără a se limita la acestea, majorări de capital social sau emisiuni de valori mobiliare care dau drept de subscripție ori conversie în acțiuni, grevarea sau transferul unor active reprezentând cel puțin 1/3 din activul net conform ultimului bilanț anual al societății.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pot fi efectuate acele operațiuni derivate din obligații asumate înainte de publicarea anunțului de preluare, precum și acele operațiuni aprobate expres de adunarea generală extraordinară, convocată special ulterior anunțului preliminar. Doctrină (1)

(4) Ofertantul este răspunzător de toate pagubele cauzate societății, subiect al ofertei de preluare, dacă se probează că aceasta a fost lansată exclusiv în scopul punerii societății în situația neluării unora dintre măsurile prevăzute la alin. (2) sau al derulării acelor operațiuni, aprobate expres de adunarea generală extraordinară, convocată special ulterior anunțului. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    – conform art. 197 alin. (2) și 198 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, va hotărî operațiunile care pot fi efectuate de societatea emitentă, subiect al unei oferte de preluare voluntară. [ Mai mult... ] 

.....
    Din această cauză, în art. 198 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 se prevede că ofertantul este răspunzător de toate pagubele cauzate societății, subiect al ofertei de preluare, dacă se probează că aceasta afost lansată exclusiv în scopul blocării activității societății. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 188 Oferta publică de vânzare
Art 189 Oferta publică de vânzare
Art 190 Oferta publică de vânzare
Art 191 Oferta publică de vânzare
Art 192 Oferta publică de vânzare
Art 193 Oferta publică de cumpărare
Art 194 Oferta publică de cumpărare
Art 195 Oferta publică de cumpărare
Art 196 Oferta publică de preluare voluntară
Art 197 Oferta publică de preluare voluntară
Art 198 Oferta publică de preluare voluntară
Art 199 Oferta publică de preluare voluntară
Art 200 Oferta publică de preluare voluntară
Art 201 Oferte publice concurente
Art 202 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 203 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 204 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 205 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 206 Retragerea acționarilor dintr-o societate comercială
Art 207 Retragerea acționarilor dintr-o societate comercială
Art 208 Retragerea acționarilor dintr-o societate comercială
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...