Art 197 Oferta publică de preluare voluntară | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ofertele publice - Oferta publică de preluare voluntară -
Art. 197.
- Doctrină (1)

(1) Consiliul de administrație al societății, subiect al preluării, va transmite C.N.V.M., ofertantului și pieței reglementate pe care se tranzacționează respectivele valori mobiliare poziția sa cu privire la oportunitatea preluării, în termen de 5 zile de la primirea anunțului preliminar de ofertă.

(2) Consiliul de administrație poate să convoace adunarea generală extraordinară, în vederea informării acționarilor cu privire la poziția consiliului de administrație în ceea ce privește respectiva ofertă. În cazul în care cererea privind convocarea este formulată de un acționar semnificativ, convocarea adunării generale este obligatorie, convocatorul urmând a fi publicat în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, adunarea generală se va ține în termen de 5 zile de la publicarea convocării într-un ziar de difuzare națională. Doctrină (1)

(3) De la momentul recepționării anunțului preliminar și până la închiderea ofertei, consiliul de administrație al societății, subiect al preluării, va informa C.N.V.M. și piața reglementată asupra tuturor operațiunilor efectuate de către membrii consiliului de administrație și ai conducerii executive cu privire la respectivele valori mobiliare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Un caz aparte al dreptului acționarului ce are oanumită participație la capitalul social al unei societăți de aobține convocarea adunării generale îl reprezintă cel prevăzut de art. 197 din Legea nr. 297/2004, referitor la ipoteza în care societatea emitentă este subiectul unei oferte publice de preluare voluntară. [ Mai mult... ] 

.....
    – conform art. 197 alin. (2) și 198 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, va hotărî operațiunile care pot fi efectuate de societatea emitentă, subiect al unei oferte de preluare voluntară. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 187 Oferta publică de vânzare
Art 188 Oferta publică de vânzare
Art 189 Oferta publică de vânzare
Art 190 Oferta publică de vânzare
Art 191 Oferta publică de vânzare
Art 192 Oferta publică de vânzare
Art 193 Oferta publică de cumpărare
Art 194 Oferta publică de cumpărare
Art 195 Oferta publică de cumpărare
Art 196 Oferta publică de preluare voluntară
Art 197 Oferta publică de preluare voluntară
Art 198 Oferta publică de preluare voluntară
Art 199 Oferta publică de preluare voluntară
Art 200 Oferta publică de preluare voluntară
Art 201 Oferte publice concurente
Art 202 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 203 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 204 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 205 Ofertele publice de preluare obligatorii
Art 206 Retragerea acționarilor dintr-o societate comercială
Art 207 Retragerea acționarilor dintr-o societate comercială
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...