Art 175 Dispoziții comune | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ofertele publice - Dispoziții comune -
Art. 175.
-

(1) Anunțul de ofertă publică poate fi lansat în orice moment după emiterea deciziei de aprobare a prospectului/documentului de ofertă de către C.N.V.M. și trebuie publicat în cel puțin două cotidiane de difuzare națională. Modificări (2)

(2) Anunțul de ofertă publică va conține informații privind modalitățile prin care prospectul/documentul de ofertă este disponibil publicului. Modificări (1)

(3) Prospectul/documentul de ofertă se consideră a fi disponibil publicului, într-una din următoarele situații:

a) este publicat în unul sau mai multe cotidiane de difuzare națională; Modificări (1)

b) poate fi obținut de un potențial investitor în mod gratuit, pe suport de hârtie, cel puțin la sediile ofertantului și intermediarului respectivei oferte, sau la sediul operatorului pieței reglementate pe care sunt admise la tranzacționare respectivele valori mobiliare;

c) este publicat în format electronic pe website-ul ofertantului și al intermediarului ofertei; Modificări (1)

d) este publicat în format electronic pe website-ul operatorului de piață pe care se intenționează admiterea la tranzacționare a respectivelor valori mobiliare;

e) este publicat în format electronic pe website-ul C.N.V.M., în situația în care aceasta a decis să ofere acest serviciu.

(4) Dacă prospectul/documentul de ofertă a fost făcut disponibil publicului în format electronic, o copie pe suport de hârtie trebuie furnizată, la cererea oricărui investitor, în mod gratuit, la sediul ofertantului sau al intermediarului ofertei.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 165 Supravegherea casei de compensare și a contrapărții centrale
Art 166 Supravegherea casei de compensare și a contrapărții centrale
Art 167 Supravegherea casei de compensare și a contrapărții centrale
Art 168 Dispoziții generale
Art 169 Decontarea și ordinele de transfer
Art 170 Dispoziții privind procedurile de insolvabilitate
Art 171 Dispoziții privind procedurile de insolvabilitate
Art 172 Dispoziții privind procedurile de insolvabilitate
Art 173 Dispoziții comune
Art 174 Dispoziții comune
Art 175 Dispoziții comune
Art 176 Dispoziții comune
Art 177 Dispoziții comune
Art 178 Dispoziții comune
Art 179 Dispoziții comune
Art 180 Dispoziții comune
Art 181 Dispoziții comune
Art 182 Dispoziții comune
Art 183 Oferta publică de vânzare
Art 184 Oferta publică de vânzare
Art 185 Oferta publică de vânzare
;
se încarcă...