Art 151 Înființarea și funcționarea depozitarului central | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Depozitarul central - Înființarea și funcționarea depozitarului central -
Art. 151.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Conturile de valori mobiliare deschise la depozitarul central, în numele intermediarilor, vor fi evidențiate astfel încât să se asigure separarea valorilor mobiliare deținute în nume propriu, de cele deținute în contul investitorilor. Modificări (1)

(2) Intermediarii au obligația de a ține subconturi individualizate de valori mobiliare deținute în contul investitorilor și de a înregistra zilnic în registrul propriu deținerile, pe fiecare investitor, pentru fiecare clasă de valori mobiliare. Modificări (1), Doctrină (1)

(3) Depozitarul central va fi direct răspunzător pentru asigurarea zilnică a concordanței dintre cantitatea de valori mobiliare înregistrată în conturile de valori mobiliare și cantitatea de valori mobiliare emise. Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(4) Constituirea de garanții reale asupra valorilor mobiliare depozitate se face prin efectuarea înscrierilor referitoare la garanție în contul proprietarului valorilor mobiliare. Înscrierile vor indica cantitatea de valori mobiliare date în garanție, obligația garantată și identitatea creditorului. Modificări (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(5) Garanția financiară asupra valorilor mobiliare se va constitui prin indisponibilizarea acestora la depozitarul central, dacă părțile nu stabilesc altfel prin contractul de garanție. Modificări (2)

(6) Garanțiile menționate la alin. (4) îndeplinesc condiția de publicitate pentru opozabilitate și stabilirea gradului de prioritate a creditorilor, din momentul înregistrării acestora la depozitarul central. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Potrivit art. 151 din Legea nr. 297/2004, intermediarii (S.S.I.F.) au obligația de aține subconturi individualizate de valori mobiliare deținute în contul investitorilor și de aînregistra zilnic în registrul propriu deținerile, pe fiecare investitor, pentru fiecare clasă de valori mobiliare. [ Mai mult... ] 

.....
    Articolul 53 din Regulament instituie obligația pentru intermediar de amenține subconturi individuale de valori mobiliare pentru clienții ai căror mandatari sunt și de aînregistra zilnic în evidențele proprii deținerile pe fiecare investitor, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 297/2004. [ Mai mult... ] 
.....
    În cazul societăților listate, art. 151 alin. (4) din Legea pieței de capital prevede că se pot constitui garanții reale asupra valorilor mobiliare depozitate de către Depozitarul Central prin efectuarea înscrierilor referitoare la garanție în contul proprietarului valorilor mobiliare. „Înscrierile vor indica cantitatea de valori mobiliare date în garanție, obligația garantată și identitatea creditorului”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 141 Sisteme alternative de tranzacționare
Art 142 Sisteme alternative de tranzacționare
Art 143 Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Art 144 Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Art 145 Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Art 146 Dispoziții generale
Art 147 Dispoziții generale
Art 148 Înființarea și funcționarea depozitarului central
Art 149 Înființarea și funcționarea depozitarului central
Art 150 Înființarea și funcționarea depozitarului central
Art 151 Înființarea și funcționarea depozitarului central
Art 152 Înființarea și funcționarea depozitarului central
Art 153 Supravegherea depozitarului central
Art 154 Supravegherea depozitarului central
Art 155 Supravegherea depozitarului central
Art 156 Supravegherea depozitarului central
Art 157 Dispoziții generale
Art 158 Dispoziții generale
Art 159 Înființarea și funcționarea casei de compensare și a contrapărții centrale
Art 160 Înființarea și funcționarea casei de compensare și a contrapărții centrale
Art 161 Înființarea și funcționarea casei de compensare și a contrapărții centrale
Reviste:
Despre contractul de ipotecă (IV)
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...