Art 146 Dispoziții generale | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Depozitarul central - Dispoziții generale -
Art. 146.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societății pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizată și supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Depozitarul central va efectua operațiuni de compensare-decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 143. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Prevederile prezentului titlu nu se aplică depozitarului titlurilor de stat. Puneri în aplicare (3)

(4) Emitenții pentru care se efectuează operațiuni de depozitare, încheie contracte cu depozitarul central, care efectuează și operațiuni de registru pentru aceștia, furnizând informații, în conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora. Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Depozitarul central va furniza emitenților informațiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligațiilor emitentului față de deținătorii de valori mobiliare. Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență

(6) În vederea determinării structurii acționariatului unui emitent, la o anumită dată de referință, intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deținute de aceștia. Puneri în aplicare (3), Doctrină (1)

(7) Raportarea prevăzută la alin. (6) se va efectua astfel: Modificări (1), Puneri în aplicare (3)

a) pentru o anumită valoare mobiliară, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării depozitarului central;

b) pentru toate valorile mobiliare, în termen de 3 zile lucrătoare de la datele de 30 iunie și 31 decembrie.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    3.1. Cadrul legal general al realizării evidenței acționarilor de către Depozitarul Central 
    Conform art. 146 din Legea nr. 297/2004 și a Regulamentului nr. 13/2005, Depozitarul Central are obligația de a ține evidența valorilor mobiliare tranzacționate pe piețele reglementate. 
    În cadrul art. 146 alin. (4) este instituită obligația pentru emitenții pentru care se efectuează operațiuni de depozitare, de a încheia contracte cu Depozitarul Central, care efectuează și operațiuni de registru pentru aceștia, furnizând informații, din oficiu, potrivit dispozițiilor legale sau la solicitarea acestora. [ Mai mult... ] 

.....
    Depozitarul Central, având în vedere dispozițiilor art. 12 lit. h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, va face toate operațiunile necesare de înregistrare adrepturilor de preferință, în mod similar cu cele aferente gestionarii acțiunilor. Depozitarul Central va realiza aceste operațiuni având în vedere caracterul de valoare mobiliară adreptului de preferință, precum și competența sa acordată de dispozițiile art. 146 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004: „Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societății pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizată și supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operațiunile de depozitare avalorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. [ Mai mult... ] 
.....
    Depozitarul Central, având în vedere dispozițiilor art. 12 lit. h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, va face toate operațiunile necesare de înregistrare adrepturilor de preferință, în mod similar cu cele aferente gestionarii acțiunilor. Depozitarul Central va realiza aceste operațiuni având în vedere caracterul de valoare mobiliară adreptului de preferință, precum și competența sa acordată de dispozițiile art. 146 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004: „Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societății pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizată și supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operațiunile de depozitare avalorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. [ Mai mult... ] 
.....
    În temeiul art. 146 alin. (4) din Legea pieței de capital nr. 297/2004, emitenții pentru care se efectuează operațiuni de depozitare, încheie contracte cu Depozitarul Central, care efectuează și operațiuni de registru pentru aceștia, furnizând informații necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate. În aceste condiții, activitatea Depozitarului Central se desfășoară pe temeiuri contractuale, cu respectarea, desigur, aobligațiilor instituite prin normele legale. [ Mai mult... ] 
.....
    În conformitate cu dispozițiile art. 146 alin. (6) din Legea pieței de capital, în vederea determinării structurii acționariatului unui emitent, la oanumită dată de referință, intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deținute de aceștia. Raportarea se va efectua astfel [a se vedea art. 146 alin. (7)]: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 136 Supravegherea piețelor reglementate
Art 137 Supravegherea piețelor reglementate
Art 138 Supravegherea piețelor reglementate
Art 139 Sisteme alternative de tranzacționare
Art 140 Sisteme alternative de tranzacționare
Art 141 Sisteme alternative de tranzacționare
Art 142 Sisteme alternative de tranzacționare
Art 143 Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Art 144 Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Art 145 Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Art 146 Dispoziții generale
Art 147 Dispoziții generale
Art 148 Înființarea și funcționarea depozitarului central
Art 149 Înființarea și funcționarea depozitarului central
Art 150 Înființarea și funcționarea depozitarului central
Art 151 Înființarea și funcționarea depozitarului central
Art 152 Înființarea și funcționarea depozitarului central
Art 153 Supravegherea depozitarului central
Art 154 Supravegherea depozitarului central
Art 155 Supravegherea depozitarului central
Art 156 Supravegherea depozitarului central
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...