Art 140 Sisteme alternative de tranzacționare | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL - Sisteme alternative de tranzacționare -
Art. 140.
-

(1) Sistemul alternativ de tranzacționare trebuie să fie astfel structurat încât:

a) să asigure derularea ordonată și corectă a operațiunilor;

b) să asigure intermediarilor acces nediscriminatoriu la sistemul alternativ de tranzacționare și un tratament egal participanților;

c) să garanteze că procedurile aplicabile sistemului sunt în măsură să asigure posibilitatea de a obține cel mai bun preț, la un moment dat;

d) să asigure suficiente informații cu privire la ordinele date și tranzacțiile încheiate, în conformitate cu standarde minime de transparență; Doctrină (1)

e) să respecte cerințele C.N.V.M. cu privire la prevenirea și detectarea abuzurilor pe piață, prevenirea spălării banilor și a finanțării de acte de terorism. Doctrină (1)

(2) Participanții la sistemul alternativ de tranzacționare vor fi informați de către operatorul de sistem cu privire la obligațiile lor de compensare-decontare a tranzacțiilor în cadrul sistemului

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În Legea pieței de capital, în cadrul art. 140 alin. (1) lit. d) este instituită obligația ca sistemul alternativ „să asigure suficiente informații cu privire la ordinele date și tranzacțiile încheiate, în conformitate cu standarde minime de transparență”. Pentru îndeplinirea acestei datorii legale, operatorul de sistem va întocmi reguli de raportare aemitenților admiși la tranzacționare pe sistemul alternativ respectiv. [ Mai mult... ] 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În plus, trebuie arătat că textul art. 140 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004, sus-menționat, face trimitere la reglementările CNVM în materia abuzului de piață. Or, aceste reglementări sunt oarecum sumare și se referă îndeosebi la obligațiile operatorilor de sistem și aintermediarilor de araporta către CNVM operațiunile suspecte. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 130 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 131 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 132 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 133 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 134 Reglementările emise de operatorul de piață
Art 135 Supravegherea piețelor reglementate
Art 136 Supravegherea piețelor reglementate
Art 137 Supravegherea piețelor reglementate
Art 138 Supravegherea piețelor reglementate
Art 139 Sisteme alternative de tranzacționare
Art 140 Sisteme alternative de tranzacționare
Art 141 Sisteme alternative de tranzacționare
Art 142 Sisteme alternative de tranzacționare
Art 143 Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Art 144 Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Art 145 Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Art 146 Dispoziții generale
Art 147 Dispoziții generale
Art 148 Înființarea și funcționarea depozitarului central
Art 149 Înființarea și funcționarea depozitarului central
Art 150 Înființarea și funcționarea depozitarului central
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...