Art 139 Sisteme alternative de tranzacționare | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL - Sisteme alternative de tranzacționare -
Art. 139.
- Referințe în jurisprudență (1)

(1) Sistemul alternativ de tranzacționare poate fi administrat, prin derogare de la art. 6, de către intermediarii autorizați sau de către operatorul de piață, denumiți în continuare operatori de sistem.

(2) Valorile mobiliare care nu îndeplinesc cerințele de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

(3) Operatorii de sistem supun avizării C.N.V.M. intenția de constituire a sistemului alternativ de tranzacționare și solicită aprobarea acesteia.

(4) Se supun aprobării C.N.V.M. administrarea sistemului, descrierea completă a caracteristicilor acestuia și regulile de funcționare.

(5) Regulile de funcționare a sistemului alternativ de tranzacționare vor cuprinde cel puțin următoarele:

a) procedurile de tranzacționare;

b) procedurile referitoare la informațiile puse la dispoziția participanților și publicului, înainte și după tranzacționare;

c) tipul și numărul participanților, precum și condițiile de acces la sistemul alternativ de tranzacționare;

d) instrumentele financiare tranzacționate.

(6) C.N.V.M. poate solicita modificarea procedurilor emise de operatorul sistemului alternativ de tranzacționare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 129 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 130 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 131 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 132 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 133 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 134 Reglementările emise de operatorul de piață
Art 135 Supravegherea piețelor reglementate
Art 136 Supravegherea piețelor reglementate
Art 137 Supravegherea piețelor reglementate
Art 138 Supravegherea piețelor reglementate
Art 139 Sisteme alternative de tranzacționare
Art 140 Sisteme alternative de tranzacționare
Art 141 Sisteme alternative de tranzacționare
Art 142 Sisteme alternative de tranzacționare
Art 143 Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Art 144 Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Art 145 Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Art 146 Dispoziții generale
Art 147 Dispoziții generale
Art 148 Înființarea și funcționarea depozitarului central
Art 149 Înființarea și funcționarea depozitarului central
;
se încarcă...