Art 129 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Piețele reglementate - Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață -
Art. 129.
- Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) Nici un acționar al unui operator de piață nu va putea deține, direct sau indirect, mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot. Doctrină (1)

(2) Orice achiziție de acțiuni ale operatorului de piață, care conduce la o deținere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi notificată operatorului de piață în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M. și supusă în prealabil aprobării C.N.V.M. Doctrină (1)

(3) Orice înstrăinare de acțiuni ale operatorului de piață va fi notificată acestuia și C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de C.N.V.M.

(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele cu privire la integritatea acționarilor sau se omite obținerea aprobării C.N.V.M., dreptul de vot aferent acțiunilor deținute cu nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) este suspendat de drept, urmând a se aplica procedura stabilită la art. 291. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Această situație este întâlnită în cazul unor societăți de dimensiuni sau care funcționează în anumite domenii specifice. Spre exemplu, în cazul societăților autorizate drept operatori de piață, funcționând pe piața românească de capital, art. 129 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 limitează deținerile acționarilor acestor entități la maxim 5% din totalul drepturilor de vot. În cazul în care nu este respectată această prevedere, art. 129 alin. (4) din același act normativ impune suspendarea drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute cu nerespectarea prevederilor legale. [ Mai mult... ] 

.....
    – dobândirea unei participații de 5% din capitalul social al operatorului de piață [art. 129 alin. (2) din lege]; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 119 Societățile de investiții de tip închis
Art 120 Societățile de investiții financiare
Art 121 Protecția deținătorilor de titluri de participare
Art 122 Protecția deținătorilor de titluri de participare
Art 123 Protecția deținătorilor de titluri de participare
Art 124 Dispoziții generale
Art 125 Dispoziții generale
Art 126 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 127 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 128 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 129 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 130 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 131 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 132 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 133 Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Art 134 Reglementările emise de operatorul de piață
Art 135 Supravegherea piețelor reglementate
Art 136 Supravegherea piețelor reglementate
Art 137 Supravegherea piețelor reglementate
Art 138 Supravegherea piețelor reglementate
Art 139 Sisteme alternative de tranzacționare
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...