Art 11 " | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins: - " -
Art. 11.
-

(1) Membrii și angajații care lucrează sau care au lucrat la C.N.V.M., precum și reprezentanții și salariații entităților cărora C.N.V.M. le-a delegat una sau mai multe din prerogativele cu care a fost investită prin lege au obligația să respecte, în privința informațiilor obținute în cursul sau ca urmare a exercitării atribuțiilor și care nu au devenit publice, regimul juridic aplicabil secretului de serviciu. În sensul prezentei legi, transmiterea de informații în cadrul prevăzut la art. 6 alin. (2) și (3) nu reprezintă o încălcare a acestei obligații."

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 281 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 282 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 283 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 284 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 285 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 286 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 287 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 288 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 289 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 6 "
Art 11 "
Art 290 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 291 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
;
se încarcă...