Art 10 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile de servicii de investiții financiare - Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației -
Art. 10.
-

C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizația pentru prestarea de servicii de investiții financiare unei societăți comerciale, dacă: Modificări (1)

a) se află în procedură de insolvabilitate, potrivit legii; Modificări (1)

b) oricare dintre acționarii săi semnificativi, membri ai consiliului de administrație sau conducătorii societății:

1. se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute de reglementările C.N.V.M. sau deține o poziție semnificativă într-o societate comercială care se încadrează în prevederile lit. a);

2. a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică; Modificări (1)

3. a fost sancționat de C.N.V.M., Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorități de reglementare a piețelor financiare cu interzicerea exercitării oricărei activități profesionale, pentru perioada în care această interdicție rămâne în vigoare;

c) C.N.V.M. constată că dispozițiile legale, reglementările emise în aplicarea acestora sau cele administrative, existente în statul nemembru care guvernează statutul persoanelor având legături strânse cu S.S.I.F., ori dificultățile în implementarea acestor dispoziții împiedică realizarea unei supravegheri prudențiale eficiente ori că supravegherea din statul nemembru al unui intermediar străin care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficientă;

d) C.N.V.M. nu a fost informată cu privire la identitatea acționarilor persoane fizice și/sau juridice care dețin în mod direct sau indirect poziții semnificative în S.S.I.F. sau cu privire la mărimea deținerilor acestor acționari;

e) C.N.V.M. constată că acționarii, persoane fizice sau juridice, care dețin în mod direct sau indirect poziții semnificative în S.S.I.F., nu corespund cerințelor asigurării unei gestiuni sănătoase și prudente a S.S.I.F. și realizării unei supravegheri prudențiale eficiente potrivit prezentei legi;

f) societatea solicitantă nu dispune de capitalul inițial, prevăzut în reglementările C.N.V.M.;

g) deși cerințele stipulate la art. 8 alin. (1) sunt îndeplinite, se dovedește că nu se poate asigura o administrare sănătoasă și prudentă a S.S.I.F.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 1 DISPOZIȚII GENERALE
Art 2 DISPOZIȚII GENERALE
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Servicii de investiții financiare
Art 6 Societățile de servicii de investiții financiare
Art 7 Capitalul inițial
Art 8 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 9 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 10 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 11 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 12 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 13 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 14 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 15 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 16 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 17 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 18 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 19 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 20 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
;
se încarcă...