Art 1 DISPOZIȚII GENERALE | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DISPOZIȚII GENERALE -
Art. 1.
- Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(1) Prezenta lege reglementează înființarea și funcționarea piețelor de instrumente financiare, cu instituțiile și operațiunile specifice acestora, precum și a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizării disponibilităților financiare prin intermediul investițiilor în instrumente financiare. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Prezenta lege se aplică activităților și operațiunilor prevăzute la alin. (1), desfășurate pe teritoriul României. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică instrumentelor pieței monetare, care sunt reglementate de Banca Națională a României, și titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finanțelor Publice, dacă emitentul alege pentru tranzacționarea acestora o altă piață decât cea reglementată, definită conform art. 125.

(5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul administrării datoriei publice în care sunt implicate Banca Națională a României, băncile centrale ale statelor membre și alte entități naționale din statele membre cu funcții similare acestora, Ministerul Finanțelor Publice, precum și alte entități publice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În perioada imediat următoare adoptării regulamentului CNVM în discuție, au existat reacții ale jurnaliștilor din domeniul pieței de capital împotriva arogării de către CNVM aunei asemenea prerogative de „a reglementa în domeniul presei”1. Trebuie spus însă că nu este posibil din punct de vedere legal să se atribuie în competență unei alte autorități sau entități chestiunea interpretării normelor incidente pieței de capital, întrucât trebuie avute în vedere și prevederile de ordin general ale art. 1 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, care stipulează că CNVM este autoritatea competentă cu aplicarea legii pieței de capital. Or, aplicarea legii în cauză constă și în interpretarea și punerea în practică anormelor subsidiare, emise de alte autorități sau entități, dar care vizează aspecte ce decurg din prevederile legii organice sus-menționate. În același timp, art. 2 din Statutul CNVM stabilește oserie de obiective esențiale ale Comisiei, printre care și promovarea încrederii în piețele reglementate și în investițiile în instrumente financiare; asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase; promovarea funcționării corecte și transparente apiețelor reglementate; prevenirea manipulării pieței și afraudei și asigurarea integrității piețelor reglementate; prevenirea afectării egalității de informare și tratament al investitorilor sau al intereselor acestora. Îndeplinirea tuturor acestor deziderate nu se poate realiza fără corelarea în mod eficace atuturor reglementărilor incidente pieței de capital. 
    1 N. Sârbu, See no evil, hear no evil, speak no evil, „Investiții și profit”, nr. 10 noiembrie 2006, p. 3.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 1 DISPOZIȚII GENERALE
Art 2 DISPOZIȚII GENERALE
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Servicii de investiții financiare
Art 6 Societățile de servicii de investiții financiare
Art 7 Capitalul inițial
Art 8 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 9 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 10 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 11 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...