Parlamentul României

Legea nr. 194/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 31 mai 2004.

În vigoare de la 03 iunie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, cu următoarele modificări:

1. Articolul 9 se abrogă.

2. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va propune Guvernului măsurile necesare pentru reorganizarea Regiei Autonome «Administrația Națională a Drumurilor din România», în vederea delimitării și întăririi componentei de construcție de autostrăzi."

3. Articolul 12 se abrogă.

4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Se înființează Ministerul Sănătății prin reorganizarea Ministerului Sănătății și Familiei, care își încetează activitatea.

(2) Ministerul Sănătății preia centrele de medicină preventivă din subordinea fostului Minister al Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, până la data de 31 martie 2004, când vor trece, reorganizate, la Agenția de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care se înființează ca instituție publică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat, bugetelor Ministerului Sănătății și Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și în anexele la acestea pe anul 2004, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire.

(4) Fondurile alocate de la bugetul de stat Societății Naționale de Cruce Roșie din România se asigură prin bugetul Ministerului Sănătății."

5. Alineatul (4) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"

(4) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației preia activitatea de atribuire electronică a autorizațiilor de transport internațional de marfă și activitatea de atribuire în sistem electronic a traseelor naționale din programele de transport prin serviciile regulate județene, interjudețene limitrofe și interjudețene de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., instituție publică ce funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului."

6. Alineatele (3) și (4) ale articolului 16 se abrogă.

7. Literele a), m) și n) ale articolului 21 se abrogă.

8. Punctul 3 al articolului 23 se abrogă.

Art. II. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 30 ianuarie 2004.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
CONSTANTIN NIȚĂ

București, 25 mai 2004.

Nr. 194.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...