Art 9 Comisiile de etică | Lege 206/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comisiile de etică -
Art. 9.
-

(1) Unitățile și instituțiile care fac parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare, unitățile și/sau instituțiile care conduc programe de cercetare-dezvoltare, precum și unitățile care asigură valorificarea rezultatelor sunt responsabile pentru respectarea normelor și a valorilor etice în cercetare-dezvoltare.

(2) În cadrul unităților și al instituțiilor prevăzute la alin. (1) se înființează comisii de etică, pe lângă consiliile științifice sau, după caz, pe lângă consiliile de administrație. Reviste (1)

(3) Componența comisiilor de etică este propusă de consiliile științifice sau, după caz, de consiliile de administrație și se aprobă prin ordin al conducătorului instituției sau al unității prevăzute la alin. (1).

Acesta este un fragment din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 206/2004:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 6 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 7 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 8 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 9 Comisiile de etică
Art 10 Comisiile de etică
Art 11 Comisiile de etică
Art 12 Comisiile de etică
Art 13 Comisiile de etică
Art 14 Comisiile de etică
Art 15 Dispoziții finale
Art 16 Dispoziții finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
;
se încarcă...