Art 7 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării | Lege 206/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării -
Art. 7.
- Reviste (1)

Consiliul Național de Etică are următoarele atribuții:

a) stabilește principiile etice specifice domeniului de cercetare-dezvoltare; Modificări (1)

b) elaborează codurile de etică pe domenii de activitate; Modificări (1)

c) stabilește procedurile specifice de urmat în cazul apariției unei conduite necorespunzătoare;

d) urmărește aplicarea și respectarea de către unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare, precum și de către personalul de cercetare-dezvoltare a dispozițiilor legale referitoare la normele de conduită morală și profesională;

e) formulează opinii și recomandări în legătură cu problemele de natură etică ridicate de evoluția științei și a cunoașterii;

f) analizează cazurile sesizate referitoare la încălcarea regulilor de bună conduită și face recomandări de soluționare și/sau de aplicare a sancțiunilor; Modificări (1)

g) îndeplinește și alte atribuții stabilite de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 206/2004:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 6 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 7 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 8 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 9 Comisiile de etică
Art 10 Comisiile de etică
Art 11 Comisiile de etică
Art 12 Comisiile de etică
Art 13 Comisiile de etică
Art 14 Comisiile de etică
Art 15 Dispoziții finale
Art 16 Dispoziții finale
Reviste:
Răspunderea juridică pentru nerespectarea obligațiilor etice (II)
;
se încarcă...