Art 5 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării | Lege 206/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării -
Art. 5.
-

(1) În vederea coordonării și monitorizării aplicării normelor de conduită morală și profesională în activitățile de cercetare-dezvoltare, se înființează Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, denumit în continuare Consiliul Național de Etică, organism consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Componența și Regulamentul de organizare și funcționare ale Consiliului Național de Etică se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Membrii Consiliului Național de Etică trebuie să fie persoane cu activitate recunoscută în domeniu: academicieni, profesori universitari, cercetători științifici gradul I, funcționari publici, reprezentanți ai autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare și ai altor ordonatori principali de credite care au în subordine și/sau în coordonare unități de cercetare-dezvoltare. Modificări (1)

(4) Pentru activitatea desfășurată, membrii Consiliului Național de Etică sunt remunerați de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitățile bugetare, în funcție de orele efectiv lucrate. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 206/2004:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 6 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 7 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 8 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 9 Comisiile de etică
Art 10 Comisiile de etică
Art 11 Comisiile de etică
Art 12 Comisiile de etică
Art 13 Comisiile de etică
Art 14 Comisiile de etică
Art 15 Dispoziții finale
;
se încarcă...