Art 2 Dispoziții generale | Lege 206/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 2.
- Modificări (1), Reviste (2)

(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare trebuie să se desfășoare în respect față de ființa și demnitatea umană, precum și față de suferința animalelor, care trebuie prevenită sau redusă la minimum.

(2) Buna conduită în cercetare-dezvoltare trebuie să se desfășoare cu ocrotirea și refacerea mediului natural și a echilibrului ecologic, asigurându-se protecția acestora față de eventualele agresiuni produse de știință și tehnologie.

(3) Buna conduită în cercetare-dezvoltare exclude:

a) ascunderea sau înlăturarea rezultatelor nedorite;

b) confecționarea de rezultate;

c) înlocuirea rezultatelor cu date fictive;

d) interpretarea deliberat distorsionată a rezultatelor și deformarea concluziilor;

e) plagierea rezultatelor sau a publicațiilor altor autori;

f) prezentarea deliberat deformată a rezultatelor altor cercetători;

g) neatribuirea corectă a paternității unei lucrări;

h) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare;

i) nedezvăluirea conflictelor de interese;

j) deturnarea fondurilor de cercetare;

k) neînregistrarea și/sau nestocarea rezultatelor, precum și înregistrarea și/sau stocarea eronată a rezultatelor;

l) lipsa de informare a echipei de cercetare, înaintea începerii proiectului, cu privire la: drepturi salariale, răspunderi, coautorat, drepturi asupra rezultatelor cercetărilor, surse de finanțare și asocieri;

m) lipsa de obiectivitate în evaluări și nerespectarea condițiilor de confidențialitate;

n) publicarea sau finanțarea repetată a acelorași rezultate ca elemente de noutate științifică.

(4) Personalul de cercetare-dezvoltare are responsabilități conform legislației în domeniu și codurilor deontologice profesionale în cercetările pe subiecți umani, în folosirea animalelor pentru experimente și în protecția mediului.

(5) Buna conduită în cercetare-dezvoltare se asigură în conformitate cu reglementările internaționale din domeniu, cu legislația Uniunii Europene și cu regulile de etică ale programelor de cercetare științifică ale acesteia.

Acesta este un fragment din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 206/2004:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 6 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 7 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 8 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 9 Comisiile de etică
Art 10 Comisiile de etică
Art 11 Comisiile de etică
Art 12 Comisiile de etică
Reviste:
Unele considerații cu privire la contrafacere și plagiat
Răspunderea doctorandului, a conducătorului de doctorat și a membrilor comisiei de susținere publică a tezelor de doctorat pentru încălcarea regulilor de deontologie în activitatea de întocmire a tezelor (I)
;
se încarcă...