Art 1 Dispoziții generale | Lege 206/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 1.
- Modificări (1), Reviste (1)

(1) Etica în activitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de inovare, denumite în continuare activități de cercetare-dezvoltare, se bazează pe un ansamblu de principii morale și de proceduri destinate respectării acestora. Reviste (3)

(2) Principiile morale și procedurile destinate respectării acestora sunt cele reunite în Codul de etică și deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. Reviste (3)

(3) Respectarea acestor principii morale determină buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare. Reviste (3)

Acesta este un fragment din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 206/2004:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 6 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 7 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 8 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Art 9 Comisiile de etică
Art 10 Comisiile de etică
Art 11 Comisiile de etică
Reviste:
Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor*
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2017
Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor
Unele considerații cu privire la contrafacere și plagiat
Răspunderea juridică pentru nerespectarea obligațiilor etice (I)
;
se încarcă...