Răspunderea disciplinară | Lege 213/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Răspunderea disciplinară Referințe (1)

Art. 53. -

Comitetul director al Colegiului judecă litigiile și abaterile deontologice, disciplinare și profesionale ale psihologilor, în conformitate cu Codul de procedură disciplinară.

Art. 54. -

(1) Psihologii cu drept de liberă practică care încalcă prevederile prezentei legi și regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de psiholog sau nu respectă Codul deontologic răspund disciplinar în funcție de gravitatea abaterii, putând fi sancționați cu:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) suspendarea temporară, pe un interval de 6-12 luni, a avizului de exercitare a profesiei;

d) retragerea definitivă a atestatului.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se comunică în termen de 10 zile inspectoratului teritorial de muncă, precum și instituției sau unității cu care psihologul sancționat a încheiat contractul de muncă.

Art. 55. -

Sancțiunile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a) și b) se aplică de către Comisia de deontologie și disciplină, la propunerea comisiilor de specialitate ale Comitetului director, iar cele menționate la art. 54 alin. (1) lit. c) și d), de către Comitetul director, la propunerea Comisiei de deontologie și disciplină.

Art. 56. -

Sancțiunile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a) și b) pot fi contestate la Comitetul director, iar cele menționate la art. 54 alin. (1) lit. c) și d), la Consiliul Colegiului.

Art. 57. -

Răspunderea disciplinară a psihologilor cu drept de liberă practică atestați potrivit prezentei legi nu exclude răspunderea penală, contravențională, civilă sau materială, conform prevederilor legale.

Art. 58. -

Practicarea profesiei de psiholog, în condiții de liberă practică, de către o persoană care nu are această calitate constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal.

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 213/2004:
Dispoziții generale
Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
Colegiul Psihologilor din România
Finanțarea activității Colegiului
Răspunderea disciplinară
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...