Organizare și atribuții | Lege 213/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colegiul Psihologilor din România -
SECȚIUNEA 1
Organizare și atribuții

Art. 23. -

(1) Colegiul Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu, este o organizație profesională, cu personalitate juridică, de drept privat, apolitică, autonomă și independentă, de interes public, cu patrimoniu și buget proprii. Colegiul are rolul de a reprezenta și de a ocroti la nivel național și internațional interesele profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

(2) Colegiul are sediul central în municipiul București.

(3) Colegiul se constituie din totalitatea psihologilor cu drept de liberă practică din România.

(4) Psihologii cu drept de liberă practică au dreptul, fără nici o îngrădire, să adere la alte forme de asociere profesională.

(5) Colegiul are obligația de a publica anual Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.

Art. 24. -

Atribuțiile Colegiului sunt următoarele:

a) asigură respectarea cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în condițiile prezentei legi;

b) instituie standarde de calitate a serviciilor psihologice; Puneri în aplicare (2), Referințe (2)

c) instituie un cadru de promovare și de dezvoltare a competenței profesionale;

d) instituie și promovează norme deontologice în exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

e) reprezintă interesele membrilor săi în fața autorităților publice și administrative, precum și în organismele profesionale internaționale;

f) atestă dreptul de liberă practică al psihologilor și gestionează Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România. Referințe (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 213/2004:
Dobândirea și exercitarea dreptului de liberă practică
Forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
Drepturile și obligațiile psihologilor cu drept de liberă practică
Suspendarea și încetarea dreptului de liberă practică Radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România
Interdicții și incompatibilități în exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
Organizare și atribuții
Forurile de conducere
Filialele teritoriale ale Colegiului
Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România
;
se încarcă...