Finanțarea activității Colegiului | Lege 213/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Finanțarea activității Colegiului

Art. 49. -

Sursele de finanțare ale Colegiului sunt următoarele:

a) cotizații;

b) taxe;

c) donații și sponsorizări din partea unor persoane fizice și juridice;

d) alte surse, conform legilor în vigoare.

Art. 50. -

Repartizarea bugetului pentru Comitetul director și comitetele filialelor se aprobă de către Consiliul Colegiului.

Art. 51. -

Fondurile bănești se utilizează pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, investiții și dotări, precum și pentru alte scopuri aparținând domeniului specific de activitate.

Art. 52. -

Activitatea financiară se supune controlului organelor în drept.

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 213/2004:
Dispoziții generale
Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
Colegiul Psihologilor din România
Finanțarea activității Colegiului
Răspunderea disciplinară
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...