Filialele teritoriale ale Colegiului | Lege 213/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colegiul Psihologilor din România -
SECȚIUNEA a 3-a
Filialele teritoriale ale Colegiului

Art. 42. -

(1) Colegiul are filiale teritoriale, la nivel de județ și în municipiul București.

(2) Dacă într-un județ există mai puțin de 50 de psihologi cu drept de liberă practică, se vor putea înființa filiale teritoriale prin asocierea psihologilor din județe limitrofe.

Art. 43. -

Forurile de conducere ale filialelor teritoriale sunt:

a) convenția filialei;

b) comitetul filialei;

c) președintele filialei.

Art. 44. -

Convenția filialei reprezintă forul de dezbatere al membrilor Colegiului, cu domiciliul în zona respectivă, și are următoarele atribuții:

a) dezbate problemele specifice ale practicii profesionale curente;

b) aprobă raportul anual de activitate al comitetului filialei;

c) alege și revocă președintele și membrii comitetului filialei;

d) alege reprezentanții pentru Convenția națională;

e) propune candidați la funcția de președinte al Colegiului și de membru al Comitetului director.

Art. 45. -

Convenția filialei se întrunește anual la convocarea președintelui filialei sau la solicitarea majorității membrilor filialei.

Art. 46. -

(1) Comitetul filialei este structura de coordonare la nivel teritorial și se află sub autoritatea Comitetului director.

(2) Comitetul filialei este condus de un președinte și este constituit dintr-un număr impar de membri.

(3) Atribuțiile comitetului filialei:

a) elaborează raportul anual de activitate și, după aprobarea acestuia de convenția filialei, îl înaintează Comitetului director;

b) informează membrii cu privire la hotărârile Colegiului;

c) poate face propuneri de reprezentare la Convenția națională;

d) poate face propuneri de candidaturi pentru președinte și membrii Comitetului director;

e) controlează activitatea profesională a membrilor Colegiului din zona filialei respective, pe baza mandatului dat de Comitetul director, și avizează dosarele psihologilor cu drept de liberă practică propuși pentru activități de control;

f) primește dosarele de atestare, verifică conformitatea lor și le transmite Comitetului director.

Art. 47. -

Înlocuitorul de drept al președintelui filialei este membrul din comitetul filialei cu vechimea profesională cea mai mare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 213/2004:
Dobândirea și exercitarea dreptului de liberă practică
Forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
Drepturile și obligațiile psihologilor cu drept de liberă practică
Suspendarea și încetarea dreptului de liberă practică Radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România
Interdicții și incompatibilități în exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
Organizare și atribuții
Forurile de conducere
Filialele teritoriale ale Colegiului
Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România
;
se încarcă...