Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 213/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 59. -

Asociația Psihologilor din România desemnează un comitet de inițiativă care convoacă Adunarea de constituire a Colegiului, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 60. -

Adunarea de constituire a Colegiului alege Comitetul director provizoriu, președintele interimar și desemnează comitete de inițiativă teritoriale.

Art. 61. -

Comitetul director ales de Adunarea de constituire a Colegiului elaborează în termen de 6 luni documentele prevăzute la art. 33 lit. d), e), g) și h) și, în același termen, convoacă Convenția națională a Colegiului.

Art. 62. -

Cu 3 luni înaintea Convenției naționale, comitetele filialelor teritoriale ale Colegiului organizează convențiile filialelor, care aleg membrii comitetelor, desemnează reprezentanții la Convenția națională și aprobă propunerile pentru funcțiile la nivelul Colegiului.

Art. 63. -

Convenția națională aprobă documentele de organizare și funcționare prevăzute de prezenta lege, alege președintele și membrii Comitetului director, pentru un mandat de 4 ani.

Art. 64. -

Impunerea de către Colegiu a unor restricții privind amplasarea și numărul cabinetelor psihologice de liberă practică este strict interzisă.

Art. 65. -

Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la constituirea forurilor de conducere ale Colegiului.

Art. 66. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 213/2004:
Dispoziții generale
Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
Colegiul Psihologilor din România
Finanțarea activității Colegiului
Răspunderea disciplinară
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...