Art 54 Răspunderea disciplinară | Lege 213/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea disciplinară -
Art. 54.
-

(1) Psihologii cu drept de liberă practică care încalcă prevederile prezentei legi și regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de psiholog sau nu respectă Codul deontologic răspund disciplinar în funcție de gravitatea abaterii, putând fi sancționați cu:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) suspendarea temporară, pe un interval de 6-12 luni, a avizului de exercitare a profesiei;

d) retragerea definitivă a atestatului.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se comunică în termen de 10 zile inspectoratului teritorial de muncă, precum și instituției sau unității cu care psihologul sancționat a încheiat contractul de muncă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 213/2004:
Art 44 Filialele teritoriale ale Colegiului
Art 45 Filialele teritoriale ale Colegiului
Art 46 Filialele teritoriale ale Colegiului
Art 47 Filialele teritoriale ale Colegiului
Art 48 Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România
Art 49 Finanțarea activității Colegiului
Art 50 Finanțarea activității Colegiului
Art 51 Finanțarea activității Colegiului
Art 52 Finanțarea activității Colegiului
Art 53 Răspunderea disciplinară
Art 54 Răspunderea disciplinară
Art 55 Răspunderea disciplinară
Art 56 Răspunderea disciplinară
Art 57 Răspunderea disciplinară
Art 58 Răspunderea disciplinară
Art 59 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 60 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 61 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 62 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 63 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 64 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...