Art 46 Filialele teritoriale ale Colegiului | Lege 213/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 45 Filialele teritoriale ale Colegiului Art 47 Filialele teritoriale ale Colegiului

CAPITOLUL III Colegiul Psihologilor din România - SECȚIUNEA a 3-a Filialele teritoriale ale Colegiului -
Art. 46.
-

(1) Comitetul filialei este structura de coordonare la nivel teritorial și se află sub autoritatea Comitetului director.

(2) Comitetul filialei este condus de un președinte și este constituit dintr-un număr impar de membri.

(3) Atribuțiile comitetului filialei:

a) elaborează raportul anual de activitate și, după aprobarea acestuia de convenția filialei, îl înaintează Comitetului director;

b) informează membrii cu privire la hotărârile Colegiului;

c) poate face propuneri de reprezentare la Convenția națională;

d) poate face propuneri de candidaturi pentru președinte și membrii Comitetului director;

e) controlează activitatea profesională a membrilor Colegiului din zona filialei respective, pe baza mandatului dat de Comitetul director, și avizează dosarele psihologilor cu drept de liberă practică propuși pentru activități de control;

f) primește dosarele de atestare, verifică conformitatea lor și le transmite Comitetului director.

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...