Art 46 Filialele teritoriale ale Colegiului | Lege 213/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colegiul Psihologilor din România - Filialele teritoriale ale Colegiului -
Art. 46.
-

(1) Comitetul filialei este structura de coordonare la nivel teritorial și se află sub autoritatea Comitetului director.

(2) Comitetul filialei este condus de un președinte și este constituit dintr-un număr impar de membri.

(3) Atribuțiile comitetului filialei:

a) elaborează raportul anual de activitate și, după aprobarea acestuia de convenția filialei, îl înaintează Comitetului director;

b) informează membrii cu privire la hotărârile Colegiului;

c) poate face propuneri de reprezentare la Convenția națională;

d) poate face propuneri de candidaturi pentru președinte și membrii Comitetului director;

e) controlează activitatea profesională a membrilor Colegiului din zona filialei respective, pe baza mandatului dat de Comitetul director, și avizează dosarele psihologilor cu drept de liberă practică propuși pentru activități de control;

f) primește dosarele de atestare, verifică conformitatea lor și le transmite Comitetului director.

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 213/2004:
Art 36 Forurile de conducere
Art 37 Forurile de conducere
Art 38 Forurile de conducere
Art 39 Forurile de conducere
Art 40 Forurile de conducere
Art 41 Forurile de conducere
Art 42 Filialele teritoriale ale Colegiului
Art 43 Filialele teritoriale ale Colegiului
Art 44 Filialele teritoriale ale Colegiului
Art 45 Filialele teritoriale ale Colegiului
Art 46 Filialele teritoriale ale Colegiului
Art 47 Filialele teritoriale ale Colegiului
Art 48 Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România
Art 49 Finanțarea activității Colegiului
Art 50 Finanțarea activității Colegiului
Art 51 Finanțarea activității Colegiului
Art 52 Finanțarea activității Colegiului
Art 53 Răspunderea disciplinară
Art 54 Răspunderea disciplinară
Art 55 Răspunderea disciplinară
Art 56 Răspunderea disciplinară
;
se încarcă...