Art 26 Forurile de conducere | Lege 213/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colegiul Psihologilor din România - Forurile de conducere -
Art. 26.
-

(1) Convenția națională este constituită din reprezentanții membrilor Consiliului, pe baza unei norme de reprezentare, proporțional cu numărul membrilor din fiecare filială.

(2) Convenția se întrunește, de regulă, o dată la 4 ani. Ea se poate întruni în sesiune extraordinară la solicitarea majorității simple a membrilor Consiliului Colegiului.

(3) Convocarea Convenției naționale se face prin mass-media, cu cel puțin 3 luni înainte de data fixată.

(4) Convenția națională este precedată de convenții teritoriale, care aprobă reprezentanții în conformitate cu norma de reprezentare.

(5) Convenția națională este legal constituită în prezența a două treimi din numărul reprezentanților delegați. Dacă la prima convocare condiția de cvorum nu este îndeplinită, Comitetul director stabilește o nouă dată, nu mai devreme de 15 zile calendaristice. În această situație, Convenția națională este legal constituită în prezența majorității membrilor delegați și adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenți.

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 213/2004:
Art 16 Drepturile și obligațiile psihologilor cu drept de liberă practică
Art 17 Drepturile și obligațiile psihologilor cu drept de liberă practică
Art 18 Suspendarea și încetarea dreptului de liberă practică. Radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România
Art 19 Suspendarea și încetarea dreptului de liberă practică. Radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România
Art 20 Interdicții și incompatibilități în exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
Art 21 Interdicții și incompatibilități în exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
Art 22 Interdicții și incompatibilități în exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
Art 23 Organizare și atribuții
Art 24 Organizare și atribuții
Art 25 Forurile de conducere
Art 26 Forurile de conducere
Art 27 Forurile de conducere
Art 28 Forurile de conducere
Art 29 Forurile de conducere
Art 30 Forurile de conducere
Art 31 Forurile de conducere
Art 32 Forurile de conducere
Art 33 Forurile de conducere
Art 34 Forurile de conducere
Art 35 Forurile de conducere
Art 36 Forurile de conducere
;
se încarcă...