Art 3 | Lege 1/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 3. - Referințe în jurisprudență (3)

Agenția are următoarele atribuții principale:

a) asigură derularea operațiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor provenite de la bugetul de stat; Modificări (1)

b) asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari;

c) autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi înștiințează pe aceștia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluționării acestora;

d) execută plățile autorizate către beneficiari;

e) ține contabilitatea plăților efectuate;

f) urmărește încadrarea în fondurile alocate pentru activitățile prevăzute la art. 2;

g) asigură îndeplinirea cerințelor cu privire la informarea publică privind activitățile desfășurate;

h) asigură desfășurarea în bune condiții a activităților economice, administrative, contabile, de personal și audit ale Agenției;

i) colaborează pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice cu organele administrației publice centrale și locale;

j) pregătește și implementează prevederile privind mecanismele comerciale;

k) eliberează licențele de export și import pentru produse agricole, începând cu anul 2007; Modificări (3)

l) elaborează și implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenție pentru produsele agricole.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2004:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
;
se încarcă...