Formarea profesională | Lege 346/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Crearea unui cadru favorabil înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii -
SECȚIUNEA a 6-a
Formarea profesională Modificări (1)

Art. 19. -

(1) Guvernul și autoritățile publice locale asigură, prin sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și prin programe susținute de organisme naționale și internaționale sau alte surse finanțarea integrală ori parțială a unor programe de formare profesională destinate întreprinderilor mici și mijlocii. Modificări (1)

(2) Programele de formare profesională prevăzute la alin. (1) vor fi realizate prin intermediul: Modificări (1)

a) Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;

b) instituțiilor de învățământ de stat și particular, acreditate potrivit legii;

c) furnizorilor de formare profesională autorizați, conform legii, să desfășoare activități de formare profesională.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 346/2004:
Proceduri administrative
Accesul la servicii publice și la active aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Accesul prioritar la achizițiile publice de produse, lucrări și servicii
Servicii de informare, asistență și consultanță acordate întreprinderilor mici și mijlocii
Stimularea activității de cercetare dezvoltare și inovare desfășurate de întreprinderile mici și mijlocii
Formarea profesională
Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
;
se încarcă...