Coordonarea politicilor și a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii | Lege 346/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Coordonarea politicilor și a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii

Art. 31. -

(1) Guvernul asigură coordonarea politicilor și a măsurilor de încurajare și de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii, monitorizarea și evaluarea acestora, prin Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, reprezentată la nivel teritorial prin oficii teritoriale, care vor fi înființate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Modificări (2)

(2) Prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație se stabilesc atribuțiile și se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al oficiilor teritoriale. Modificări (2)

(3) Oficiile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație vor alcătui o bază de date cu întreprinderile mici și mijlocii din județul în care își desfășoară activitatea, care cuprinde și prezentarea detaliată a obiectului de activitate al fiecăreia. Modificări (2)

Art. 32. - Modificări (2)

(1) Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Guvernul, prin Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, prezintă Parlamentului un raport anual cu privire la dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, modul în care cadrul macroeconomic, cadrul legislativ și cel instituțional corespund necesităților întreprinderilor mici și mijlocii, politicile de încurajare și de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii adoptate și stadiul aplicării acestora, măsurile concrete luate în aplicarea acestora și efectele constatate. Raportul anual trebuie să fie însoțit de programele de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii care urmează a fi întreprinse în anul calendaristic următor, în vederea aprobării de către Parlament a fondurilor care se estimează a fi prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul următor. Modificări (1)

(2) Raportul anual trebuie să reflecte rezultatele consultărilor și conlucrării cu organizațiile de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici și mijlocii, cu celelalte structuri ale mediului de afaceri și ale societății civile interesate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 346/2004:
Dispoziții generale
Crearea unui cadru favorabil înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
Fondul național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii
Coordonarea politicilor și a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
Sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...