Art 7 Dispoziții generale | Lege 346/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 7.
- Modificări (2), Jurisprudență

(1) Încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariați, utilizate la definirea întreprinderilor mici și mijlocii, se stabilește pe bază de declarații pe propria răspundere ale reprezentanților legali ai întreprinderilor interesate în atestarea încadrării în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

(2) Declarația pe propria răspundere se întocmește pe baza Registrului general de evidență a salariaților, întocmit și completat conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariați se raportează la numărul mediu de salariați din anul anterior celui în care se întocmesc declarațiile pe propria răspundere, fiind valabile întregul an în curs.

(4) În cazul întreprinderilor nou-înființate, se va lua în calcul perioada cuprinsă între data înființării și data întocmirii declarațiilor pe propria răspundere.

(5) În cazul în care întreprinderea nu are salariați, aceasta va emite o declarație pe propria răspundere care să ateste acest fapt.

(6) Dovada pentru nivelul cifrei de afaceri se eliberează de către unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, la cererea întreprinderii interesate.

(7) Unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt obligate să elibereze dovada prevăzută la alin. (6), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 346/2004:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Proceduri administrative
Art 10 Proceduri administrative
Art 11 Accesul la servicii publice și la active aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Art 12 Accesul la servicii publice și la active aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Art 13 Accesul la servicii publice și la active aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Art 14 Accesul la servicii publice și la active aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Art 15 Accesul la servicii publice și la active aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Art 16 Accesul prioritar la achizițiile publice de produse, lucrări și servicii
Art 17 Servicii de informare, asistență și consultanță acordate întreprinderilor mici și mijlocii
;
se încarcă...