Art 26 Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii | Lege 346/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii -
Art. 26.
-

(1) Anual, prin legea bugetului de stat se alocă fonduri în valoare de 0,2% din PIB pentru finanțarea programelor de dezvoltare și a măsurilor de sprijinire a înființării de noi întreprinderi și de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, la nivel național și local, prevăzute în Strategia guvernamentală pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, pentru perioada 2004-2008. Modificări (2)

(2) Sumele alocate pentru sprijinirea înființării de întreprinderi și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii vor fi evidențiate și urmărite în mod distinct în bugetul de stat și în bugetele locale.

(3) Programele de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, finanțate de la bugetul de stat prin intermediul Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, vor fi derulate direct sau prin intermediul organizațiilor ori instituțiilor de drept privat. Selectarea organizațiilor sau instituțiilor de drept privat se face cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice. Între câștigătorul desemnat conform procedurii de achiziție publică și Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație se încheie un contract de prestări de servicii în baza căruia se va trece la derularea programului respectiv. Modificări (1)

(4) Plafoanele de cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, serviciilor de conducere a programelor și cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare și control, vor fi stabilite la aprobarea bugetului fiecărui program, dar nu mai mult de 10% din valoarea sumelor alocate pentru programul propriu-zis.

(5) Sumele alocate potrivit prezentului articol pot fi utilizate și pentru acoperirea unor cheltuieli proprii de funcționare ale ordonatorilor de credite, numai în măsura în care activitățile acestora, consacrate stimulării întreprinderilor mici și mijlocii, și cheltuielile proprii aferente pot fi evidențiate și urmărite distinct.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 346/2004:
Art 16 Accesul prioritar la achizițiile publice de produse, lucrări și servicii
Art 17 Servicii de informare, asistență și consultanță acordate întreprinderilor mici și mijlocii
Art 18 Stimularea activității de cercetare-dezvoltare și inovare desfășurate de întreprinderile mici și mijlocii
Art 19 Formarea profesională
Art 20 Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
Art 21 Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
Art 22 Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
Art 23 Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
Art 24 Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
Art 25 Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
Art 26 Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
Art 27 Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
Art 28 Fondul național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii
Art 29 Fondul național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii
Art 30 Fondul național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii
Art 31 Coordonarea politicilor și a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
Art 32 Coordonarea politicilor și a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
Art 33 Sancțiuni
Art 34 Dispoziții finale
;
se încarcă...