Art 22 Transferul întreprinderilor mici și mijlocii | Lege 346/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Crearea unui cadru favorabil înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii - Transferul întreprinderilor mici și mijlocii -
Art. 22.
-

(1) Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute la art. 21 alin. (1) trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele:

a) condițiile privind transferul întreprinderilor mici și mijlocii, prin cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii, fondului de comerț în cadrul aceleiași familii sau, după caz, condițiile pentru transferul întreprinderilor mici și mijlocii către terți;

b) să se asigure menținerea în funcțiune a întreprinderii, cu continuarea ideilor și practicilor comerciale și menținerea locurilor de muncă pe o perioadă de minimum 3 ani de la data transferului. Modificări (1)

(2) Facilitățile prevăzute de prezenta lege pentru transferul întreprinderilor mici și mijlocii se acordă o singură dată în cursul unui an fiscal.

(3) În cazul în care în perioada de până la 3 ani de la transferul întreprinderilor mici și mijlocii intervine încetarea activității societății comerciale datorată unei culpe grave a persoanelor cărora li s-a încredințat conducerea societății comerciale sau săvârșirii unor infracțiuni de către acestea ori o reducere mai mare de 50% a numărului de personal al întreprinderii, societatea comercială are obligația restituirii integrale a sumelor acordate conform art. 21. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 346/2004:
Art 12 Accesul la servicii publice și la active aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Art 13 Accesul la servicii publice și la active aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Art 14 Accesul la servicii publice și la active aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Art 15 Accesul la servicii publice și la active aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Art 16 Accesul prioritar la achizițiile publice de produse, lucrări și servicii
Art 17 Servicii de informare, asistență și consultanță acordate întreprinderilor mici și mijlocii
Art 18 Stimularea activității de cercetare-dezvoltare și inovare desfășurate de întreprinderile mici și mijlocii
Art 19 Formarea profesională
Art 20 Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
Art 21 Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
Art 22 Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
Art 23 Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
Art 24 Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
Art 25 Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
Art 26 Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
Art 27 Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
Art 28 Fondul național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii
Art 29 Fondul național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii
Art 30 Fondul național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii
Art 31 Coordonarea politicilor și a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
Art 32 Coordonarea politicilor și a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
;
se încarcă...