Art 17 Servicii de informare, asistență și consultanță acordate întreprinderilor mici și mijlocii | Lege 346/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Crearea unui cadru favorabil înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii - Servicii de informare, asistență și consultanță acordate întreprinderilor mici și mijlocii -
Art. 17.
-

(1) În scopul desfășurării și dezvoltării activității lor, întreprinderile mici și mijlocii beneficiază de servicii de informare, asistență, consultanță, dezvoltare tehnologică și inovare în domeniile financiar-bancar, management și marketing.

(2) Guvernul, autoritățile administrației publice locale, camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale ale întreprinderilor mici și mijlocii sprijină înființarea și dezvoltarea de centre și organizații ce oferă servicii de informare, consultanță, consiliere și instruire pentru întreprinderile mici și mijlocii, prin:

a) acordarea de sprijin în legătură cu activitățile de informare, consultanță, consiliere și instruire destinate întreprinderilor mici și mijlocii;

b) identificarea de surse de finanțare a unor programe și acțiuni destinate facilitării accesului întreprinderilor mici și mijlocii la serviciile de informare, consultanță, consiliere, instruire, oferite de aceste centre și organizații, precum și extinderii sferei de servicii oferite de acestea întreprinderilor mici și mijlocii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 346/2004:
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Proceduri administrative
Art 10 Proceduri administrative
Art 11 Accesul la servicii publice și la active aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Art 12 Accesul la servicii publice și la active aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Art 13 Accesul la servicii publice și la active aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Art 14 Accesul la servicii publice și la active aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Art 15 Accesul la servicii publice și la active aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Art 16 Accesul prioritar la achizițiile publice de produse, lucrări și servicii
Art 17 Servicii de informare, asistență și consultanță acordate întreprinderilor mici și mijlocii
Art 18 Stimularea activității de cercetare-dezvoltare și inovare desfășurate de întreprinderile mici și mijlocii
Art 19 Formarea profesională
Art 20 Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
Art 21 Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
Art 22 Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
Art 23 Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
Art 24 Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
Art 25 Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
Art 26 Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
Art 27 Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
;
se încarcă...