Accesul prioritar la achizițiile publice de produse, lucrări și servicii | Lege 346/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Crearea unui cadru favorabil înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii -
SECȚIUNEA a 3-a
Accesul prioritar la achizițiile publice de produse, lucrări și servicii Jurisprudență

Art. 16. - Jurisprudență

(1) Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile publice locale trebuie să încurajeze creșterea ponderii întreprinderilor mici și mijlocii în valoarea contractelor de achiziții publice de bunuri materiale, lucrări și servicii, urmărind ca această pondere să atingă un nivel comparabil cu contribuția acestora la realizarea produsului intern brut. Jurisprudență

(2) Întreprinderile mici și mijlocii beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanția pentru participare și de garanția de bună execuție, cerute în achizițiile publice de produse, lucrări și servicii. Jurisprudență

(3) Întreprinderile mici și mijlocii beneficiază de asistență tehnică gratuită pentru facilitarea accesului la servicii de formare de specialitate în domeniul achizițiilor publice prin programe gestionate de Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație. Modificări (2)

(4) Întreprinderile mici și mijlocii beneficiază de acces la servicii electronice de informare prin centrele Euro Info, referitoare la legislația în domeniu.

(5) Întreprinderile mici și mijlocii beneficiază de servicii electronice de informare referitoare la cererile de oferte prezentate în sistem electronic de către ofertanți.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 346/2004:
Proceduri administrative
Accesul la servicii publice și la active aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Accesul prioritar la achizițiile publice de produse, lucrări și servicii
Servicii de informare, asistență și consultanță acordate întreprinderilor mici și mijlocii
Stimularea activității de cercetare dezvoltare și inovare desfășurate de întreprinderile mici și mijlocii
Formarea profesională
Transferul întreprinderilor mici și mijlocii
;
se încarcă...