Fondul de risc | Lege 313/2004

Acesta este un fragment din Legea datoriei publice nr. 313/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gestiunea garanțiilor de stat și a subîmprumuturilor -
ARTICOLUL 13
Fondul de risc

(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituțiile creditoare, precum și din împrumuturile contractate direct de stat și subîmprumutate beneficiarilor finali se constituie fondul de risc.

(2) Fondul de risc se constituie din:

a) sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate de stat sau subîmprumutate, cu excepția autorităților administrației publice, pentru ambele cazuri, de la care nu se percepe comision la fondul de risc;

b) dobânzi la disponibilitățile aflate în contul fondului de risc;

c) dobânzi și penalități de întârziere, la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligațiilor fiscale, aplicate pentru neplata în termen, de către beneficiarii finali ai împrumuturilor garantate de stat sau subîmprumutate, a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente ale împrumutului;

d) fonduri alocate de la bugetul de stat în acest scop;

e) alte surse legal constituite.

(3) Sumele aflate în fondul de risc sunt destinate achitării obligațiilor aferente garanțiilor de stat și celor aferente acordurilor de împrumut subsidiar sau acordurilor de împrumut subsidiar și de garanție, în cazul în care beneficiarii finali nu dispun de resurse financiare proprii pentru achitarea obligațiilor de plată.

(4) Fondul de risc se gestionează de către Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avându-se în vedere siguranța, lichiditatea și rentabilitatea fondurilor, în această ordine și prioritate. Modul de gestionare a fondului de risc, precum și reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea persoanelor juridice a operațiunilor legate de acordarea de garanții de stat și subîmprumuturi se stabilesc prin norme emise de către Ministerul Finanțelor Publice.

Acesta este un fragment din Legea datoriei publice nr. 313/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 313/2004:
Contractarea datoriei publice
Rambursarea datoriei publice guvernamentale
Instrumentele datoriei publice guvernamentale
Titlurile de stat
Contractarea datoriei publice guvernamentale directe
Subîmprumutarea împrumuturilor directe
Administrarea împrumuturilor externe de către instituțiile financiare
Emiterea garanțiilor de stat
Procedura emiterii garanțiilor de stat
Obligația de a onora garanțiile de stat
Fondul de risc
Determinarea comisionului de risc
Execuția garanțiilor de stat și achitarea împrumuturilor directe
Încetarea valabilității garanției de stat
Recuperarea sumelor plătite de Ministerul Finanțelor Publice în contul garanțiilor de stat și al acordurilor de împrumut subsidiar
Obiectivele procesului de administrare a datoriei publice guvernamentale
Atribuțiile Ministerului Finanțelor Publice în administrarea datoriei publice guvernamentale
Operațiuni de administrare a datoriei publice guvernamentale
Banca Națională a României agent al statului privind datoria publică guvernamentală
Comisioane
Utilizarea fondurilor în valută
;
se încarcă...